Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuwe selectielijst gepubliceerd voor Vlaamse OCMW’s

Texte petit  Texte normal  Texte grand
15/12/2015 - Archiefbeheer - Rijksarchief te Hasselt - Rijksarchief te Gent - Rijksarchief te Kortrijk - Rijksarchief te Brugge - Rijksarchief te Leuven - Rijksarchief te Beveren

In 2009 keurde het Rijksarchief een eerste selectielijst OCMW's goed, geldig voor Vlaanderen. De selectielijst werd opgesteld door een VVBAD-werkgroep die sinds 2004 geregeld samenkomt en waarin het hele archiefveld is vertegenwoordigd. De werkgroep voltooide in september 2015 een nieuwe versie van de selectielijst OCMW’s, nu online beschikbaar. In het voorjaar van 2016 zullen de rijksarchieven in Vlaanderen de verantwoordelijken voor de OCMW-archieven uitnodigen voor een infosessie hierover.

Rijksarchief neemt secretariaat op zich

De publicatie van de nieuwe selectielijst OCMW’s betekent niet het einde van de werkzaamheden van de werkgroep. Deze blijft in de toekomst instaan voor het actualiseren van de selectielijst in functie van bijvoorbeeld wetswijzigingen of taakverschuivingen.

Net zoals de Subwerkgroep Selectielijst Gemeenten wordt de Subwerkgroep Selectielijst OCMW’s sinds het najaar 2015 actief ondersteund door het Rijksarchief en de Vlaamse Overheid. Concreet neemt het Rijksarchief voortaan het secretariaat voor zijn rekening en wordt zo het aanspreekpunt voor alle suggesties en opmerkingen met betrekking tot de Selectielijst OCMW’s.

Fout gezien? Stemmen de beschrijvingen niet langer overeen met de realiteit? Is de wetgeving gewijzigd? Mail naar het secretariaat van de Subwerkgroep Selectielijst OCMW’s. Updates in het kader van wetswijzigingen krijgen voorrang en worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

Vind je iets niet terug in de selectielijst en heb je een beslissing nodig?
Neem dan contact op met het Rijksarchief in uw provincie of mail naar inspect@arch.be.

Nuttige links

  Klik hier voor de nieuwe versie van de Selectielijst OCMW’s

  Klik hier voor meer info over de Subwerkgroep Selectielijst OCMW’s

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement