Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vrijwilligersproject ‘Legaten provincie Brabant, 1935-1976’ geïntegreerd in zoekrobot

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/11/2015 - Digitalisering - Rijksarchief te Leuven - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve - Rijksarchief te Brussel

De (voormalige) provincie Brabant oefende een administratief toezicht uit op de giften en legaten aan kerkfabrieken, burelen van weldadigheid/OCMW’s, gemeenten of hulporganisaties zoals het Rode Kruis. De dossiers over deze giften en legaten vormen geschikt studiemateriaal voor de geschiedenis van het schenken aan en steunen van goede doelen. De analyse ervan door vrijwilligers leverde 3.542 nieuwe namen op in de zoekrobot ‘Zoeken naar Personen’.

De 2.531 dossiers zijn chronologisch geordend en bevatten steeds een kopie van de notariële akte waarin het legaat of de gift werd vastgelegd, briefwisseling of adviezen hierover en de toelating door de gouverneur. Soms bevatten de dossiers ook een ‘Inlichtingsbulletijn’ waarin de aard van de goederen (kadastrale gegevens, waarde) en de eventuele voorwaarden verbonden aan het legaat werden omschreven, naast rekeningen of verslagen van de instellingen die de legaten of giften ontvingen.

De giften en legaten die geregistreerd werden bij de provincie Brabant vóór 1935 zijn terug te vinden in verschillende andere archiefreeksen van de provincie Brabant, bewaard in het Rijksarchief te Brussel. Klik hier voor een overzicht van de bestanden en zoekinstrumenten ter zake.

Voor de periode na 1976 is de situatie minder duidelijk. In het archief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt zich nog een archiefreeks over giften en legaten van de provincie Brabant voor de periode 1982-1989, maar deze reeks zal op korte termijn samen met enkele andere archiefreeksen worden overgedragen aan het Rijksarchief te Brussel, in uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen het Rijksarchief en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (getekend zomer 2015).

 

 

Met dank aan…

Het grootste werk bij de analyse van de 2.600 aktes, waaruit 3.542 personen geïdentificeerd werden, is geleverd door vrijwilliger Daniel Bombois. Daniel, gepensioneerd en vroeger werkzaam bij de Regie der Gebouwen, was hiermee niet aan z’n proefstuk toe. Hij werkte in het verleden o.a. ook mee aan de ontsluiting en de analyse van het archief van de Raad van Brabant. Dank, Daniel, voor je gewaardeerde inzet!

Zin gekregen om als vrijwilliger aan de slag te gaan in het Rijksarchief?

Neem een kijkje op de webpagina Vrijwilliger worden.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement