Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Wie is de 'Prisonnier espagnol'?

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/09/2015 - Inventarisatie - Divers - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier - Rijksarchief te Brussel

Pogingen tot oplichting via e-mail, zogenaamde voorschotfraude, zijn helemaal niet zo nieuw als we graag denken. Een projectmedewerker van het IUAP-project 'Justice & Populations: The Belgian Experience in International Perspective, 1795-2015' vond bij het inventariseren van het archief van de gerechtelijke politie van Brussel een staaltje van voorschotfraude terug, op naam van de mysterieuze "Prisonnier espagnol"…

De "Prisonnier espagnol"

De briefschrijver beweert in een Spaanse gevangenis te zijn opgesloten na een faillissement. De gevangene claimt een aktetas te bezitten met daarin 1,8 miljoen Belgische frank. Zolang de gerechtskosten niet betaald zijn, heeft de gevangene geen toegang tot zijn persoonlijke bezittingen, waaronder gegevens om de bewuste aktetas in een Frans treinstation terug te vinden!

Wanneer de ontvanger van de brief de gerechtskosten betaalt, dan zal de gevangene hem of haar belonen met een derde van de som in de aktetas. Tussen 1922 en 1934 ontving het Brusselse parket van de procureur des Konings alleen al dergelijke brieven van 250 verschillende personen, waaronder zelfs een onderzoeksrechter. Ook de kranten berichtten regelmatig over de "Prisonnier espagnol".

De eerste versie van de brief van de "Prisonnier espagnol" zou al sinds het einde van de 19de eeuw gecirculeerd hebben.

Het archief van de gerechtelijke politie van Brussel

De circa 60 strekkende meter archief van de gerechtelijke politie van Brussel, grotendeels bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot J. Cuvelier (en deels nog in het Rijksarchief te Brussel, bevat vooral politieke dossiers. Daarnaast zijn de voornaamste reeksen de Dossiers inzake de openbare veiligheid en Dossiers inzake aanslagen, daden van sabotage en diefstallen in het gerechtelijk arrondissement Brussel  tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het dossier van de "Prisonnier espagnol" kan, mits toestemming van het parket-generaal van Brussel, geraadpleegd worden in:

  • Archief van de gerechtelijke politie bij het parket van de procureur des Konings van Brussel (1921-1976), Dossiers inzake de openbare veiligheid, inventarisnr. 4703.

De inventaris is ter perse. Binnenkort meer info over deze nieuwe publicatie.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement