Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van het Krijgshof: strafdossiers van gevonniste zaken (1955) ontsloten

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/09/2015 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

De voorbije jaren zijn in het Rijksarchief nagenoeg alle overgedragen archieven van het Krijgshof, de krijgsraden en hun krijgsauditoraten uit de 19de en 20ste eeuw geïnventariseerd. De ontsluiting van de strafdossiers van zaken die in 1955 gevonnist werden voor het Krijgshof sluit hierbij aan.

Anno 2015 bewaart het Algemeen Rijksarchief 2 - depot J. Cuvelier dergelijke strafdossiers voor de perioden 1915-1954 en 1955-1963.

De strafdossiers van het Krijgshof uit 1955, die net als de dossiers uit de overige jaren geen betrekking hebben op de collaboratie (collaboratiedossiers worden nog beheerd door het college van procureurs-generaal), geven de tijdsgeest treffend weer. Overtredingen betreffende de goede zeden die in 1955 nog streng beoordeeld werden, zouden anno 2015 vermoedelijk veel milder onthaald worden.

Verder komen er dossiers aan bod in verband met gewapende overvallen, desertie etc.  De beschrijvingsmethode waarbij de geanonimiseerde aanklacht samengevat wordt, geeft de onderzoeker inzicht in de aard van de strafdossiers.

Raadplegingsvoorwaarden

Let op! Voor de raadpleging van het archief van het Krijgshof, jonger dan 100 jaar, is een schriftelijke machtiging van het college van procureurs-generaal vereist.

De inventaris

De inventaris is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot J. Cuvelier of via publicat@arch.be. U kan de inventaris ook gratis downloaden in pdf-formaat.


Leestips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement