Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van het Kortrijkse O.-L.-Vrouwehospitaal geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/07/2015 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Kortrijk

Het Kortrijkse O.-L.-Vrouwehospitaal is de middeleeuwse voorloper van het huidige AZ Groeninge. De historische gebouwen bevinden zich op het Kortrijkse Buda-eiland. Het archief werd lange tijd in het klooster van de zusters Augustinessen bewaard. Enkele jaren geleden werd het door het OCMW van Kortrijk, de rechtsopvolger van het hospitaal, in bewaring gegeven bij het Rijksarchief te Kortrijk. Het archief bevat met oorkonden, rekeningen, renterollen, ... een schat aan informatie over middeleeuws Kortrijk. Het oudste stuk dateert van 1211.

Maar de inhoud van het archief beperkt zich niet tot Kortrijk. Ook andere plaatsen in Zuid-West-Vlaanderen komen aan bod, o.m. op de tientallen figuratieve kaarten uit de 17de en de 18de eeuw.


De inventaris

Hendrik CALLEWIER, Inventaris van het archief van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te Kortrijk (1211-1939), Reeks Inventarissen Rijksarchief te Kortrijk nr. 34, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015.
Publicatie 5477, € 5,00 (+ eventuele verzendingskosten)

De inventaris is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het Rijksarchief te Kortrijk of via publicat@arch.be.

U kan de inventaris ook gratis downloaden.

Akte uit 1228 waarin ridder Rogier van Kooigem een rente schenkt aan het hospitaal (Inventaris van het archief van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te Kortrijk (1211-1939), nr. 246).
 

 

Leestips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement