Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

20 jaar splitsing van de provincie Brabant: wat met de provinciearchieven?

Texte petit  Texte normal  Texte grand
09/06/2015 - Inventarisatie - Archiefbeheer - Aanwinsten - Rijksarchief te Leuven - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve - Rijksarchief te Brussel

In 1995 werd de unitaire provincie Brabant gesplitst in de nieuwe provincies Vlaams- en Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat deze verdeling het niet eenvoudig maakt om informatie over de oorspronkelijke provincie terug te vinden, spreekt voor zich. Het archief dat destijds nog administratief nut had, werd immers verdeeld over de verschillende rechtsopvolgers van de unitaire provincie Brabant. Het Rijksarchief doet al een aantal jaren belangrijke inspanningen om dit ‘archiefkluwen’ te ontwarren.

Het archief van de vroegere unitaire provincie Brabant dat wordt bewaard in het Rijksarchief bestaat uit een dertigtal overdrachten die plaatsvonden tussen het einde van de 19de eeuw en het jaar 2007. Het gaat om een zeer gevarieerd geheel van bijna 1700 strekkende meter archief.

Door de Sint-Michielsakkoorden van 16 juli 1993 - waarbij de Belgische staat formeel werd omgevormd tot een federale staat - werd de provincie Brabant opgesplitst in:

  • de provincie Vlaams-Brabant, bestaande uit de bestuurlijke arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven, met Leuven als hoofdplaats
  • de provincie Waals-Brabant, met het arrondissement Nijvel en Waver als hoofdplaats

De provinciale bevoegdheden van Brussel-Hoofdstad werden verdeeld over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Franse Gemeenschapscommissie (Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF)), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en het bestuurlijk arrondissement Brussel. Deze splitsing werd een feit op 1 januari 1995.

Dat deze verdeling het niet gemakkelijker maakte om informatie over de oorspronkelijke provincie terug te vinden, hoeft geen betoog. Het archief dat destijds nog administratief nut had, werd immers verdeeld over de verschillende rechtsopvolgers van de unitaire provincie Brabant.

Het Rijksarchief doet al een aantal jaren belangrijke inspanningen om dit ‘archiefkluwen’ te ontwarren:

  • Het archief van de provincie Brabant en haar rechtsvoorganger (het Dijle-departement) wordt geïnventariseerd zodat een degelijke toegang voorhanden is voor twee eeuwen archief (1795-1995). In 2015 zullen in totaal vier inventarissen verschijnen voor meer dan 350 strekkende meter archief van de provincie Brabant;
  • Het Rijksarchief blijft inspecties uitvoeren om systematisch archief op te sporen van de provincie Brabant dat wordt bewaard bij een van haar rechtsopvolgers. Zo zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenkort ongeveer 200 strekkende meter archief van de provincie overbrengen naar het Rijksarchief;
  • De teams van de Rijksarchieven te Brussel, Leuven en Louvain-la-Neuve en de archiefdienst van de provincie Vlaams-Brabant zullen synergiën uitwerken om thematische inventarissen op te stellen voor het archief van de provincie Brabant en haar rechtsvoorganger (Dijle-departement). Op die manier krijgt het publiek meer inzicht in de historische informatie over de voormalige provincie.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement