Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De archieven van Forges de Clabecq

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/03/2015 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve

In 1997 werd het faillissement uitgesproken over staalbedrijf Forges de Clabecq. Na twee jaar onderhandelen kon het archief van de onderneming gelukkig worden gevrijwaard. Ongeveer 300 strekkende meter documenten die vandaag worden bewaard in het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve werden inmiddels geïnventariseerd. In 2015 wordt de voormalige industriële site verder gesaneerd.

De staalfabriek van Clabecq (of Klabbeek in het Nederlands) werd opgericht aan het einde van de 18de eeuw en vervaardigde aanvankelijk plaatstaal, wielbanden en assen voor boerenkarren. Omstreeks 1810 liet Nicolas Besme een hoogoven bouwen om ijzererts te versmelten tot gietijzer, voor verwerking in potten en pannen. Men kan van gedurfd ondernemerschap spreken, want de omgeving beschikte noch over steenkool, noch over ijzerterts: twee essentiële grondstoffen voor de werking van een hoogoven. Het bedrijf nam de naam Fonderie et Platinerie en fer aan en zette zijn uitbreiding voort.

Aan het begin van de jaren 1980 moest Forges de Clabecq het hoofd bieden aan de ups en downs van de wereldstaalconjunctuur. Achtereenvolgens werden de afdeling draadtrekkerij (1984) en de cokesfabriek van Vilvoorde (1986) gesloten. In 1988, het jaar van de honderdste verjaardag van de oprichting van het bedrijf als naamloze vennootschap, werd nog 645 miljoen Belgische frank (€ 16 miljoen) winst geboekt. Vanaf 1989 ging het echter alsmaar bergaf als gevolg van de recessie op de staalmarkt. In 1997 werd de onderneming failliet verklaard en vervolgens overgenomen door de Italiaanse groep Duferco. De enige installatie die vandaag nog actief is, is een walstuig (nu eigendom van de Russische groep NLKM). De site van Forges de Clabecq aan de oever van het kanaal wordt sinds 2008 gesaneerd. In 2015 zal Duferco er onder andere woningen laten optrekken. 

De archieven

Het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve bewaart 300 strekkende meter archief van de Forges de Clabecq. Het archief omspant de volledige periode van bedrijvigheid van de s.a. Forges de Clabecq (1888-1997) en haar rechtsvoorgangers, evenals van de s.a. Fours à Coke de Vilvorde (1912-1986). Het archief bevat ook documenten die werden gevormd door ondernemingen die deel uitmaakten van de groep Clabecq, naast stukken over organismen waar de s.a. Forges de Clabecq bij betrokken was.

De inventaris van het archief werd gerealiseerd in het kader van de doctoraatsverhandeling Fer-fonte-acier. L'industrie sidérurgique en Brabant wallon. Histoire des Forges de Clabecq des origines à 1939, die in december 2013 werd voorgedragen aan de ULB.

De inventaris

De inventaris is te koop in het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Hij kan ook gratis worden gedownload.

Madeleine JACQUEMIN, Inventaire des archives de la S.A. Forges de Clabecq 1752-2001, Reeks Inventarissen Rijksarchief te Louvain-la-Neuve nr. 27, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2013 (384 blz.).
Publicatie 5263, € 15,00 (+ eventuele verzendingskosten).


 

 

 

 

Leestip

Ontsluiting van meer dan 220 m bedrijfsarchief van de Luikse staalnijverheid

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement