Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

CORES-opleiding ‘Restauratie van boeken en archief’

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/09/2014 - Divers - Rijksarchief te Brugge

De vzw CORES (Competentieplatform voor conservering en restauratie van boeken en archief) is een samenwerkingsverband tussen de stad Brugge, het OCMW van Brugge, het Rijksarchief te Brugge, het Bisdom Brugge, het Groot Seminarie en de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Het verzorgt in samenwerking met Syntra West (Brugge) sinds 2008 een tweejarige opleiding ‘Restauratie van boeken en archief’ (932 uur). Dit vormingstraject omvat cursussen over theorie en onderzoek inzake conservering van archief en boek, en praktijklessen over de behandeling van zegels en charters en het conserveren en restaureren van archief en perkament.

Jaarlijks stelt het Rijksarchief te Brugge een aantal archiefdocumenten ter beschikking om als lesmateriaal te dienen voor de praktijksessies van de opleiding. Het gaat zowel om perkamenten oorkonden met of zonder wassen zegel als om papieren archiefdocumenten en registers. Met die archiefbescheiden kunnen de cursisten onder begeleiding hun eerste stappen zetten in het métier en zich oefenen in het verwijderen van stof en roet, het testen van de watervastheid van kleuren vooraleer tot ‘natte’ reiniging over te gaan, het verstevigen van (gescheurde) vouwplooien en rafelranden met Japans papier, het platten van gevouwen documenten, en soortgelijke basistechnieken.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement