Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve zamelt documenten in over de Groote Oorlog

Texte petit  Texte normal  Texte grand
25/03/2014 - Aanwinsten - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve

In april 2014 heeft het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve samen met de RTBF een inzamelactie gehouden voor privaatrechtelijke archieven over de Groote Oorlog.

Het Rijksarchief bood aan om de documenten ter plaatse te digitaliseren en ze onmiddellijk aan hun eigenaars terug te bezorgen. Op die manier bekwam het Rijksarchief dagboeken, schriften, briefwisseling, foto’s, strooibiljetten, aanplakbrieven, voedselbonnen, enz. i.v.m. de meest uiteenlopende onderwerpen: het leven aan het front, deportaties, werk, godsdienstbeleving, luchtbombardementen, de bezetting, dieren, ziektes, de economie, het familieleven, sport, ontspanning, film & theater, voeding, winkels, markten, enz.

De ingezamelde documenten zijn toegankelijk voor onderzoek en bieden nieuwe pistes voor wie opzoekingen doet over het dagelijks leven in België tijdens de Groote Oorlog.

Het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve bewaart diverse archiefbestanden over de Eerste Wereldoorlog, waaronder gerechtelijk, penitentiair en lokaal archief. Voor de raadpleging van sommige van deze bestanden is toestemming vereist.

 • De rechtbank voor oorlogsschade te Nijvel, opgericht in 1919, was bevoegd voor het vaststellen van oorlogsschade die personen of goederen hadden geleden. Alle vonnissen die deze rechtbank uitsprak tussen 1919 en 1925 werden bewaard. Om dit archief te raadplegen is toestemming vereist van de Procureur-generaal van het Hof van Beroep te Brussel.
   
 • Voor raadpleging van de opsluitingsdossiers (dossiers van gevangenen) en opsluitingsregisters (met onder meer een lichaamsbeschrijving van de gedetineerden) van de gevangenis van Nijvel uit de periode 1914–1918 is toestemming vereist van de algemeen rijksarchivaris of zijn gemachtigde.
   
 • Om het archief van de correctionele rechtbank, van de burgerlijke rechtbank of van de jeugdrechtbank van Nijvel te raadplegen is toestemming vereist respectievelijk van de Procureur-generaal van het Hof van Beroep te Brussel (voor dossiers van de correctionele en jeugdrechtbank) of van de algemeen rijksarchivaris of zijn gemachtigde (voor dossiers van de burgerlijke rechtbank).
   
 • De plaatselijke Hulp- en Voedselcomités hadden een tweeledige opdracht: de behoeftigen van de gemeente bijstaan met geldelijke steun en de burgerbevolking voedsel verstrekken. Het archief van de verschillende plaatselijke comités van Waals-Brabant zijn bewaard gebleven. Om ze te raadplegen is een toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist.
   
 • In het gemeentearchief kunnen de verslagen van het schepencollege en de gemeenteraad worden geraadpleegd, naast documenten met betrekking tot de dienstplicht, openbare werken, weldadigheidsacties, enz. Om ze te raadplegen is een toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist

Contacteer het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve voor meer inlichtingen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement