Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Oost-Belgische elites voor en na 1944

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/06/2013 - Publicaties - Rijksarchief te Eupen

In 2012 organiseerde het Rijksarchief te Eupen het colloquium 'De nageschiedenis van het "Volkstumskampf" in Eupen-Malmedy: Oost-Belgische elites voor en na 1944'. Het "Volkstumpskampf" belichaamde de strijd tegen het overwicht van de Duitse bevolking. Sinds twee decennia besteedt de Duitse geschiedschrijving heel wat aandacht aan de continuïteit tussen het naziregime en de jonge Bondsrepubliek.

Centraal in dit onderzoek staat de integratie van de elites in de nieuwe structuren van de democratische staatsvorm na 1944 en de invloed van persoonlijke netwerken op het voortbestaan en de heropbouw van maatschappelijke instellingen. De analyse concentreerde zich in het bijzonder op de zogenaamde pressure groups binnen de maatschappij zoals bijvoorbeeld, topambtenaren, militairen, dokters, economische leiders of universiteitsprofessoren.

Recent werd de probleemstelling verruimd tot enkele van de gebieden die tussen 1939 en 1945 door Duitsland werden bezet.

Voor het vroegere ‘Eupen-Malmedy’ was dit maar gedeeltelijk het geval. Weliswaar leverde recent onderzoek over repressie en epuratie aanwijzingen op, maar personen die na het beëindigen van hun activiteit in Eupen-Malmedy naar Duitsland gevlucht of teruggekeerd waren – vooral ‘Volkstums-Funktionäre’, ambtenaren en leraars die voor en na de oorlog in het gebied actief waren, maar ook personen die naar Duitsland gevlucht waren om te ontsnappen aan de politieke epuratie in België – vielen tot nu toe buiten het blikveld van het onderzoek.

De akten van het colloquium

  • BRÜLL Christoph, HERREBOUT Els en QUADFLIEG Peter M. (red.), Tagungen zur Ostbelgischen Zeitgeschichte, Bd. I. : Eine ostbelgische 'Stunde Null'? : Eliten aus Eupen-Malmedy vor und nach 1944 : Annalen des Symposiums im Staatsarchiv in Eupen am 15. September 2012, verschenen in de reeks Quellen und Forschungen zur Geschichte der Deutschsprachigen Belgier 6, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2013.
    Publicatienr. 5223, € 12,00 + eventuele verzendingskosten.

De publicatie is te koop in het Rijksarchief te Eupen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement