Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Oorlogskinderen op zoek naar hun roots

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/01/2012 - Evenementen - Rijksarchief te Eupen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden heel wat kinderen geboren uit relaties tussen Belgische vrouwen en Duitse soldaten. Uit archiefonderzoek blijkt dat de rechtspositie van deze ‘oorlogskinderen’ en hun moeders anders was in België dan in Duitsland. Archieven van vredegerechten geven aan dat een aanzienlijk aantal van deze oorlogskinderen in de Oostkantons ter wereld kwam.

Gerlinda Swillen is zo een oorlogskind. Sinds enkele jaren doet ze, in samenwerking met het CEGESOMA, onderzoek naar deze kinderen ‘die zonder de oorlog nooit zouden geboren zijn’. In november 2011 stelde mevrouw Swillen, tevens auteur van Koekoekskind. Door de vijand verwekt (1940-1945), haar onderzoeksproject in het Rijksarchief te Eupen voor aan de regionale pers. In januari 2012 gaf ze een lezing over het onderwerp in het Rijksarchief te Eupen.

Gerlinda Swillen heeft zich in haar onderzoek vnl. toegespitst op de archieven van de vredegerechten die worden bewaard in de verschillende Rijksarchieven in België. Naast de getuigenissen van de oorlogskinderen zelf zijn deze gerechtelijke archieven de belangrijkste bron voor de wetenschappelijke onderbouw van haar project.

Om het Belgisch en Europees lopend onderzoek te vervolledigen bestudeerde mevrouw Swillen de oorlogskinderen in Oost-België. In de dossiers van de vredegerechten en van de Rijksduitse Amtsgerichte van Eupen en Malmedy stootte ze op belangrijke verschillen tussen het Belgische en het Rijksduitse rechtssysteem i.v.m. de rechtspositie van deze kinderen en hun moeders. Bovendien maken de dossiers gewag van talrijke oorlogskinderen in Oost-België.

Samen met het Rijksarchief te Eupen deed Gerlinda Swillen daarom een oproep aan de Oost-Belgische Oorlogskinderen, om zich te melden en te getuigen over hun ervaringen ter zake. De oproep werd gesteund door de autoriteiten van de Duitstalige Gemeenschap van België.

Oorlogskinderen kunnen zich aanmelden bij het Rijksarchief te Eupen of bij het CEGESOMA (Marieke Speller).


Meer weten?

Bezoek onze virtuele tentoonstelling Archief en Democratie, waarin het verhaal van de oorlogskinderen aan bod komt.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement