Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Schenking van een pachtregister uit het graafschap Loon

Texte petit  Texte normal  Texte grand
25/05/2009 - Aanwinsten - Rijksarchief te Hasselt - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve

Een rondleiding in het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve deed een bezoeker in maart 2009 besluiten een bijzondere schenking te doen: een pachtregister uit het graafschap Loon, sinds de 18de eeuw van generatie op generatie doorgegeven!

We schrijven maandag 16 maart 2009, 14 uur. Meneer Roisin en een twintigtal leden van de Université des Aînés (Seniorenuniversiteit) van Louvain-la-Neuve verdringen zich voor de deuren van het Rijksarchief. Vol ongeduld wachten ze op hun rondleiding door de nieuwe digitale leeszaal en de enorme schatkamer van het verleden van Waals-Brabant…

Enkele dagen later keert meneer Stanislas Elens, één van hen, terug naar het Rijksarchief, ditmaal als lezer. Maar ook als schenker. Hij heeft namelijk een familiestuk bij, doorgegeven van generatie op generatie, dat hij wil schenken aan de Staat.

Het register van om en bij 250 pagina’s, getiteld ‘Register toehoorende aen Elisabet Elens (…)’, dateert uit de 18de eeuw. Het gaat om een pachtregister, overigens nog in zeer goede staat. De huidige eigenaar – begaan met de goede bewaring en met de inhoudelijke waarde van het stuk – kiest ervoor het over te dragen aan een instelling die er gebruik van zal maken en het in de best mogelijke omstandigheden zal bewaren. Aangezien het document voornamelijk betrekking heeft op het ambtsgebied van het graafschap Loon, zal het geïntegreerd worden in de bestanden van het Rijksarchief te Hasselt.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement