Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Workshops - Graven in middeleeuwse en vroegmoderne bronnen van het Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
Van 29/04/2022 tot 03/06/2022Rijksarchief Leuven: Vaartstraat 24, 3000 LeuvenOpeningsuren:
 1. 29/04/2022, 13.30u-16.30u
 2. 06/05/2022, 13.30u-16.30u
 3. 13/05/2022, 13.30u-16.30u
 4. 20/05/2022, 13.30u-16.30u
 5. 03/06/2022, 13.30u-16.30u
Tarieven: Het inschrijvingsgeld bedraagt € 22,00 voor de volledige lessenreeks en € 5,00 per workshop voor erfgoedvrijwilligers en studenten. Voor andere deelnemers is de prijs € 70,00 voor de volledige reeks en € 15,00 per workshop. Contact : hendrik.vandeginste@historiesvzw.be - 0495 56 12 44

Het bronnenmateriaal dat in het Rijksarchief bewaard wordt, bevat een schat aan informatie voor genealogisch en (lokaal) historisch onderzoek. Na het succes van een eerste lessenreeks over 19de-eeuws archief in 2018-2019 gaan we nu aan de slag met materiaal van vóór de Franse Revolutie. Daarbij komen heel wat documenten aan bod die al online beschikbaar zijn.

Tijdens de workshops, georganiseerd door het Rijksarchief en Histories, geeft een medewerker van het Rijksarchief je telkens praktische informatie voor het gebruik van het bronnentype in kwestie. Hoe ontstonden de documenten en wat is de historische context waarmee je rekening moet houden? Welke informatie bevatten deze bronnen? Hoe moet je er historische kritiek op toepassen? Daarnaast krijg je ook voorbeelden van onderzoeksvragen en kan je het bronnenmateriaal zelf doornemen. 

Dit is een cursus voor lokale erfgoedorganisaties en individuele heemkundigen die een basiskennis over de bronnen in kwestie willen verwerven.

1. Archieven van justitieraden, leenhoven en schepenbanken

 • Datum: 29 april 2022, 13.30u-16.30u
 • Locatie: Rijksarchief Leuven (Vaartstraat 24, 3000 Leuven)
 • Lesgevers: Joke Verfaillie en Kaat Cappelle

Niet alleen lokale (schepenbanken, leenhoven e.d.), maar ook gewestelijke instellingen zoals de justitieraden maakten omvangrijke en bijzonder interessante archieven aan, die met behulp van de bestaande inventarissen niet altijd gemakkelijk te doorgronden zijn. Maar die – mits enige extra inspanning – toch hun schatten prijsgeven. Je krijgt de nodige juridische en archieftechnische bagage en een nieuwe wereld gaat voor je open!

2. Inschrijvingsregisters van de oude universiteit van Leuven

 • Datum: 6 mei 2022, 13.30u-16.30u
 • Locatie: Rijksarchief Leuven (Vaartstraat 24, 3000 Leuven)
 • Lesgever: Eddy Put

De universiteit van Leuven was tussen 1425 en 1797 de enige instelling voor hoger onderwijs in de Zuidelijke Nederlanden. Dankzij de bewaarde matrikels of inschrijvingsregisters (ook online beschikbaar) en andere bronnen kunnen we van meer dan 140.000 studenten uit alle provincies het studietraject achterhalen. Het is nu doodeenvoudig om te weten te komen wie er uit je dorp in de vroegmoderne tijd in Leuven gestudeerd heeft.

3. Landmeterskaarten

 • Datum: 13 mei 2022, 13.30u-16.30u
 • Locatie: Rijksarchief Leuven (Vaartstraat 24, 3000 Leuven)
 • Lesgever: Iason Jongepier

Vanaf de vroegmoderne tijd produceerden landmeters grote hoeveelheden kaarten in opdracht van kerkelijke instellingen, adellijke families en andere archiefvormers. Ca. 150.000 (landmeters)kaarten uit de omvangrijke collecties van het Rijksarchief werden de voorbije jaren online raadpleegbaar. Wat zijn de onderzoeksmogelijkheden van deze – tot de verbeelding sprekende – bronnen ? Hoe voorkom je interpretatiefouten ?

4. Professieregisters, necrologia en obituaria 

 • Datum: 20 mei 2022, 13.30u-16.30u
 • Locatie: Rijksarchief Leuven (Vaartstraat 24, 3000 Leuven)
 • Lesgever: Annelies Somers

Parochieregisters zijn algemeen bekend, maar ook in diverse andere bronnen werden namen van personen systematisch geregistreerd. Vooral in de archieven van kloosters en abdijen zijn rijke bronnen bewaard die toelaten om niet alleen individuele personen, maar ook religieuze gemeenschappen in hun totaliteit te bestuderen. Ook voor vele genealogen ongetwijfeld een onbekend onderzoekspotentieel.

5. Stadsrekeningen

 • Datum: 3 juni 2022, 13.30u-16.30u
 • Locatie: Rijksarchief Leuven (Vaartstraat 24, 3000 Leuven)
 • Lesgever: Hendrik Callewier

Doorwinterde historici en heemkundigen weten al langer dat stadsrekeningen een schat aan informatie bevatten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Sinds 2020 staan bijna 10.000 middeleeuwse en vroegmoderne stadsrekeningen online. Hoe kunnen deze bronnen op een efficiënte manier bevraagd worden? Hoe kan je je weg vinden in rubrieken van inkomsten en uitgaven?

Inschrijvingen

Inschrijven kan tot drie dagen voor de vormingsnamiddag via het inschrijvingsformulier op de website van Histories. Tijdens de vorming ontvang je het nodige cursusmateriaal. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 22,00 voor de volledige lessenreeks en € 5,00 per workshop voor erfgoedvrijwilligers en studenten. Voor andere deelnemers is de prijs € 70,00 voor de volledige reeks en € 15,00 per workshop. Na het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je alle gegevens voor de betaling. 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement