Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Municipalia 2022

Texte petit  Texte normal  Texte grand
Van 21/04/2022 tot 22/04/2022WEX: Rue des Deux Provinces 1, 6900 Marche-en-Famenne Openingsuren:

Donderdag 21 april 2022: 10u-18u
Vrijdag 22 april 2022: 10u-17u

Tarieven: € 6,00Contact : archives.arlon@arch.be - 063 22 06 13

Ook dit jaar neemt het Rijksarchief deel aan Municipalia, een beurs bestemd voor overheidsmandatarissen van gemeenten, provincies, intercommunales, autonome raden, departementen en andere organismen van openbaar nut. Dit jaarlijks event wordt gehouden om beleidsmakers uit de overheidssector in contact te brengen met leveranciers van materiaal en diensten.

Het Rijksarchief, partner van de lokale overheden  

Verwerving, bewaring en ontsluiting van archief, wetenschappelijk onderzoek en valorisatie van de collecties: het zijn allemaal opdrachten van het Rijksarchief. Daarnaast heeft het Rijksarchief een adviesfunctie, zoals bijvoorbeeld meer dan duidelijk werd bij de overstromingen in de zomer van 2021, toen hulp en ondersteuning werd geboden aan vele lokale archieven die met waterschade werden geconfronteerd.

In de context van het project Lokaal archief Wallonië zorgen archivarissen vanuit het Rijksarchief dan weer voor de selectie en de ordening van het archief van gemeenten en OCMW's, helpen ze het personeel om de documentenflow beter te beheren en organiseren ze de overbrenging van historisch archief naar het Rijksarchief.

Tussen 2010 en 2022 hebben meer dan honderd plaatselijke besturen hiervoor beroep gedaan op het Rijksarchief. Door hun kleine omvang kunnen de meeste OCMW's immers zelf geen archivaris aanwerven en dus ontstond de idee om de nodige vaardigheden gedeeld in te zetten.

Onze archivarissen laten je graag kennis maken met de verschillende opdrachten van het Rijksarchief, in een gemoedelijke sfeer, en uiteraard met inachtneming van de gezondheidsregels. 

Ben je lokaal mandataris en wil je hier meer over weten? Contacteer ons of breng een bezoek aan de stand van het Rijksarchief in de Village des Associations van Municipalia 2022!

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement