Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het gerestaureerde en gedigitaliseerde oorkondenboek van de graven van Namen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
Van 20/04/2018 tot 15/06/2018Rijksarchief te Namen: Boulevard Cauchy 41, 5000 NamenTarieven: Gratis toegangContact : archives.namur@arch.be - 081 65 41 98

Het oorkondenboek van de graven van Namen maakt deel uit van het belangrijkste historische erfgoed van ons land. Van vrijdag 20 april tot vrijdag 15 juni 2018 was in het Rijksarchief te Namen een tentoonstelling over dit archief te bezichtigen.  

Het oorkondenboek van de graven van Namen is het meest kostbare stuk dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Namen. Het bevat 1365 documenten uit de periode 1092-1619, waarvan 1005 oorkonden met zegel. De charters gaan voornamelijk over het beheer van het graafschap Namen en omliggende regio’s zoals het bisdom Luik, het hertogdom Brabant en de graafschappen Henegouwen, Luxemburg en Vlaanderen. Het archief bevat ook een paar akten met zegel van Alexander III, koning van Schotland, een akte van Magnus VII, koning van Zweden, Noorwegen en Skåne (1345) en 27 originele akten van de koningen van Frankrijk uit de periode 1281-1373.

De oorkonden, waarvan de meeste 600 tot 800 jaar oud zijn, worden momenteel gerestaureerd met steun van het Fonds Baillet Latour. Ongeveer 800 stukken zijn reeds teruggekeerd naar het Rijksarchief te Namen.

Een tentoonstelling

Naar aanleiding van de restauratie van de oorkonden wil het Rijksarchief graag toelichting geven bij de context van hun ontstaan en hun bewaring. De archiefvormers die aan bod komen zijn de graven van Namen en vervolgens de vorsten die hen tot het einde van het ancien régime zijn opgevolgd.

Van 20 april tot 15 juni 2018 kan je in het Rijksarchief te Namen enkele resultaten van dit restauratiewerk bekijken.  

De oorkonden zijn vaak uitzonderlijke werkstukken van de kanselarij van de Naamse graven en de andere koninkrijkjes en vorstendommen die in de 13e en 14 eeuw een band hadden met het graafschap. Op de tentoonstelling zijn ook inventarissen te zien van het oorkondenboek van de graven van Namen zoals ze werden gemaakt tussen het ontstaan van de charters en de lange periode van bewaring in het kasteel van Namen (18e eeuw). Ook andere stukken die werden gevormd door de kanselarij van de graaf komen aan bod, zoals de cijnsboeken uit 1265 en 1289 die deel uitmaken van het archief van de Rekenkamer dat wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief.

Gratis inkom tijdens de gebruikelijke openingsuren; nocturnes op aanvraag.

Studiedagen

Op woensdag 18 en donderdag 19 april 2018 werden twee studiedagen gehouden rond het thema Le pouvoir princier en ses archives. Autour du chartrier médiéval des comtes de Namur (Vorstelijke macht doorheen het archief - Over het middeleeuwse oorkondenboek van Namen). De studiedagen waren een organisatie van het Rijksarchief te Namen en het Onderzoekscentrum voor middeleeuwse schriftuur, en gingen door aan de universiteit van Namen.  

Nu ook online

De tien panelen van de expo uit 2018 zijn nu ook online raadpleegbaar.

Leestips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement