Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Voorstelling van de inventaris van de handschriftenverzameling van Joseph de Bethune

Texte petit  Texte normal  Texte grand
22/06/2017Rijksarchief te Kortrijk: G. Gezellestraat 1, 8500 KortrijkTarieven: Gratis toegangContact : rijksarchief.kortrijk@arch.be - +32 (0)56 21 32 68

In het Rijksarchief te Kortrijk werd op 22 juni 2017 de inventaris van de handschriftenverzameling van Joseph de Bethune voorgesteld. Deze historisch waardevolle collectie werd in 2015 door de stad Kortrijk in bewaring gegeven bij het Rijksarchief. De wetenschappelijke inventaris bevat de beschrijving van 269 handschriften uit de periode 1330-1911.

Joseph de Bethune (1859-1920), telg van een bekende Kortrijkse familie,  had een grote interesse voor lokale geschiedenis. Hij was o.a. stadsbibliothecaris en -archivaris, conservator van het Museum voor Oudheidkunde en voorzitter van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring. Het belang van zijn verzameling overstijgt echter de stad Kortrijk. De stukken hebben ook betrekking op tal van andere West-Vlaamse gemeenten.

De inhoud van de handschriftenverzameling is enorm divers: middeleeuwse oorkonden, prachtige figuratieve kaarten uit het ancien régime, maar net zo goed eigenhandig geschreven gedichten van Guido Gezelle.

     

De inventaris

Hendrik CALLEWIER, Inventaris van de Verzameling Joseph de Bethune : Handschriften (1330-1911), Inventarissen Rijksarchief te Kortrijk nr. 39, publicatienr. 5727, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2017, 3,50 €.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement