Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Foto’s, affiches en andere iconografische collecties

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Archieven bestaan niet enkel uit teksten, maar ook uit beeldmateriaal: foto’s, affiches, glasnegatieven,… Soms maken deze afbeeldingen nog integraal deel uit van het archief van de administratie die ze ontvangen of gevormd heeft. Maar vaak worden iconografische documenten van uiteenlopende herkomst in een topografisch-historische atlas of in een andere collectie samengebracht. Of het nu gaat om 16de-eeuwse stadsgezichten, foto’s van Expo 58 of tekeningen uit de Eerste Wereldoorlog: altijd spreken deze afbeeldingen tot de verbeelding.

Ook in andere rubrieken worden er iconografische collecties vermeld. Neem hier dus zeker ook een kijkje.

Topografisch-historische atlas (16de-20ste eeuw)

In het Algemeen Rijksarchief werd tijdens het laatste kwart van de 20ste eeuw een verzameling aangelegd van gravures, prenten, tekeningen, plattegronden, foto’s, postkaarten en affiches. Deze heterogene, maar erg rijke “topografisch-historische atlas” werd in zeven inventarissen gedetailleerd beschreven. De documenten, zowel individuele items als albums, zijn heel verscheiden naar vorm en inhoud: portretten, stadszichten, bouwplannen,…

Digitalisering uitgevoerd in het kader van DIGIT, het digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Affiches en foto’s van de Brusselse Wereldtentoonstellingen (1935 en 1958)

De organisatie die verantwoordelijk was voor de organisatie van de  wereldtentoonstelling van 1935  heeft een uitgebreid archief nagelaten. Naast boekhoudkundige stukken en personeelsdossiers bevat dit archief vooral een uitzonderlijk rijke collectie foto’s, tekeningen en ander iconografisch materiaal. Blikvangers zijn: het gulden boek, de foto’s en tekeningen van de paviljoenen van de deelnemende landen, maar ook van de paviljoenen die aan specifieke thema’s gewijd waren, van auto’s en huishoudelektro tot textiel en behangpapier.

Het Commissariaat-generaal der Regering bij de Algemene Wereldtentoonstelling van Brussel 1958 en de Naamloze Vennootschap der Wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel vormden een omvangrijk archief. De foto’s, affiches en tekeningen geven een mooi beeld van de expo. De inhoud is bijzonder divers: van tekeningen en foto’s van de diverse paviljoenen tot affiches over de vele activiteiten die naar aanleiding van Expo 58 georganiseerd werden.

Digitalisering uitgevoerd in het kader van DIGIT, het digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Collecties van foto’s en glasnegatieven

Glasnegatieven van de Limburgse mijnen (1910-1950)

Toen de Limburgse mijnen in 1987-1992 sloten, verwierf het Rijksarchief het uitgebreide archief van de NV Kempische Steenkoolmijnen. Naast een strekkende kilometer papieren documenten bevat dit archief ook een rijke collectie beeldmateriaal: een twintigtal films, bijna 2.000 glasnegatieven (fotonegatieven op glazen platen), fotonegatieven op cellulose-acetaatfilm en tienduizenden foto’s. Deze geven een indrukwekkend beeld van de eerste jaren van de steenkoolontginning, de mijngebouwen, het werk in de ondergrond, de tuinwijken, de nieuwe kerken, ziekenhuizen en scholen, enz.

In samenwerking met LRM, de investeringsmaatschappij voor Limburg.

Foto- en glasnegatieven van Naamse fotografen (1863-1980)

Een aantal rijksarchieven in de provincie bewaren lokale fotocollecties. In het Rijksarchief te Namen is de vzw Archives Photographiques Namuroises gevestigd, die de nalatenschap van een aantal vooraanstaande lokale fotografen beheert. Deze collectie geeft een fascinerend beeld van de Belle Epoque in Namen en omgeving (Thon-Samson, Namèche, Marche-lez-Dame, Huy, Wépion, enz.). Visuele pareltjes!

Digitalisering in samenwerking met de vzw Archives Photographiques Namuroises.

Familie Gilles (1863-1926)

Adolphe Dupont (1880-1915)

Louis-Robert Pennart (1948-1980)

Glasplaten uit het Landerarchief (1930-1970)

Het fotoarchief van de fotografendynastie Lander, aanvankelijk in Elsenborn en later in Eupen gevestigd, geeft een mooi beeld van het openbaar leven, de bedrijfswereld en het verenigingsleven in de Oostkantons vanaf de jaren 1930.

Digitalisering uitgevoerd in het kader van DIGIT, het digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Foto’s en plannen van het Nationaal Instituut voor de Landbouwkunde in Belgisch-Congo (1933-1962)

Het NILCO groeide in de jaren 1950 uit tot het vlaggenschip van het koloniaal overheidsapparaat in Belgisch-Congo en Rwanda-Urundi. Anders dan zijn voorganger, de Regie der Plantages van de Kolonie, had deze organisatie een uitgesproken wetenschappelijk karakter. Naast het onderzoekscentrum in Yangambi, dat internationale faam genoot, richtte het NILCO over het hele grondgebied van Belgisch-Congo en Rwanda-Urundi onderzoekscentra op, waar diverse landbouwtechnische aspecten werden bestudeerd. De onafhankelijkheid van Congo in 1960 en van Rwanda-Urundi in 1962 maakte een abrupt einde aan de opgebouwde expertise, die volgens critici enkel de belangen van een grootschalige en exportgerichte landbouw had gediend.

Digitalisering uitgevoerd in het kader van DIGIT, het digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Update pagina: 28/06/2022

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement