Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van Gemeenschappen en Gewesten

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Algemene regel:

  • Toestemming vragen van de betrokken dienst
Wettelijk kader
  • Vlaanderen: Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten en Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018
  • Waals Gewest: decreet openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995, decreet inzake milieu-informatie van 27 mei 2004 en decreet betreffende de openbare archieven van 6 december 2001
  • Franse Gemeenschap: decreet openbaarheid van bestuur van 22 december 1994
  • Duitstalige gemeenschap: decreet betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten van 16 oktober 1995
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ordonnantie openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995, ordonnantie milieu-informatie van 18 maart 2004 en ordonnantie betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 maart 2009
  • Franse Gemeenschapscommissie (Brussel): decreet openbaarheid van bestuur van 11 juli 1996
  • Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel): ordonnantie openbaarheid van bestuur van 26 juni 1997
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement