Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nu online: dagboeken van de adellijke familie van der Straten Ponthoz

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/10/2022 - Inventarisatie - Digitalisering - Rijksarchief te Namen

Verschillende dagboeken van de adellijke familie van der Straten Ponthoz, goed voor 12 archiefdozen, zijn geïntegreerd in onze online zoekomgeving. De dagboeken, geschreven in de 19de eeuw, nemen je mee naar de Verenigde Staten, de conferentie van Berlijn over Congo, en naar Ponthoz, een gehucht van de gemeente Clavier. Het archief van de familie van der Straten Waillet Ponthoz wordt bewaard in het Rijksarchief Namen.

Het Rijksarchief Namen bewaart bijna 14 strekkende meter archief en een dertigtal rollen over de familie van der Straten Waillet en Ponthoz. De stukken werden in 2000 door de familie in bewaring gegeven en vullen een bestand aan dat in 1957 werd overgedragen door de familietak Waillet.

Verschillende dagboeken van de familie van der Straten Ponthoz werden gedigitaliseerd en kunnen nu online worden geraadpleegd (opgelet: om de scans te kunnen zien, moet je ingelogd zijn).

Zo kan je bijvoorbeeld grasduinen in het dagboek dat Gabriel-Auguste van der Straten Ponthoz vanaf 17 augustus 1841 begon bij te houden toen hij in de Verenigde Staten verbleef (nrs. 744-784 van de inventaris).

Gabriel-Auguste van der Straten Ponthoz (1812-1900) bekleedde van 1838 tot 1888 diplomatieke functies in meerdere Europese landen en in de USA. Hij nam in 1884/85 als vertegenwoordiger van België deel aan de conferentie van Berlijn over Congo. Het dagboek loopt tot aan zijn dood in 1900.

Je kan ook het dagboek raadplegen dat Ignace van der Straten Ponthoz schreef tussen 1862 en 1876. Van 1866 tot 1869 was hij gouverneur van Leopold, hertog van Brabant, zoon van Leopold II (nrs. 888-892 van de inventaris).

De niet-gedigitaliseerde stukken uit dit archiefbestand zijn raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief Namen.

Raadpleeg online

De inventaris

De inventaris uit 2005 van het archief van de familie van der Straten Waillet en Ponthoz is online raadpleegbaar.

In papieren versie kan je de inventaris verkrijgen bij het Rijksarchief Namen, bij het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be (€ 15,00 + eventuele verzendingskosten).

BODART Emmanuel, Inventaire des archives de la famille van der Straten Waillet et Ponthoz, reeks Inventarissen Rijksarchief te Namen nr. 52, publicatie nr. 4433, Algemeen Rijksarchief, Brussel, € 15,00 (+ eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement