Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Kaartencollectie van het Rijksarchief te Brugge online

Texte petit  Texte normal  Texte grand
24/04/2019 - Digitalisering - Rijksarchief te Brugge

Het online plaatsen van de unieke kaartencollecties van het Rijksarchief gaat onverminderd voort. Onlangs werden bijna 3000 beelden van de kaartencollectie van het Rijksarchief te Brugge (1713 inventarisnummers) in Cartesius opgeladen. Al deze kaarten zijn ook digitaal raadpleegbaar in alle leeszalen van het Rijksarchief.

De kaartencollectie van het Rijksarchief te Brugge bevat een aantal topstukken: een kaart van de hand van de bekende schilder Pieter Pourbus; heel wat bijzondere kaarten van aan te leggen maar niet altijd gerealiseerde steenwegen of kanalen; kaarten van de polders langs de kust en de Schelde…

Iedere kaartencollectie in het Rijksarchief heeft een eigen geschiedenis, met kaarten van diverse origine, maar de meeste kaarten waarover het hier gaat, komen uit archiefbestanden die ook in het Rijksarchief te Brugge worden bewaard, zoals de archieven van de kasselrijen, van het Leiedepartement en de provincie West-Vlaanderen, van (afgeschafte) abdijen en kloosters en van lokale besturen zoals gemeenten.

Met het opladen van de kaartencollectie uit het Rijksarchief te Brugge zijn er intussen meer dan 36.000 beelden van het Rijksarchief online raadpleegbaar in Cartesius. Al deze kaarten zijn ook online raadpleegbaar via onze zoekrobot.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement