Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Leenregisters van de Leenzaal van Kuringen gedigitaliseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/04/2019 - Digitalisering - Rijksarchief te Hasselt

Wie vertrouwd is met de geschiedenis van het graafschap Loon weet dat de leenregisters van de Leenzaal van Kuringen tot de voornaamste bronnen voor de plaatselijke geschiedenis in Limburg tijdens het ancien régime behoren. Die leenregisters zijn nu digitaal raadpleegbaar in alle leeszalen van het Rijksarchief.

Leenzaal van Kuringen is de naam van de centrale grafelijke administratie van de grafelijke leengoederen. Daarin werd bijgehouden wie welke lenen van de graaf van Loon in leen hield. De meeste heerlijkheden in het graafschap waren lenen die van de graven gehouden werden. Maar ook andere goederencomplexen en zelfs gewoon landerijen van grote of kleine omvang werden van de graaf in leen gehouden.

De leenregisters van de Leenzaal werden bewaard voor de periode 1364-1794: de periode waarin de bisschoppen van Luik ook graaf van Loon waren. Je kan erin terugvinden wie de achtereenvolgende bezitters van die leengoederen waren, en hoe zij hun leen verwierven.

De registers vormen twee reeksen. De eerste reeks bevat de leenverhefregisters. Daarin werd iedere verandering van bezit van een leen geregistreerd. Wie een leen verwierf, moest dat immers door de Leenzaal laten registreren, en bij die gelegenheid een verheftaks betalen. De tweede reeks bestaat uit de zogenaamde bekentenissen van ‘den nieuwen heer’. Hierin werd het afleggen van de leeneed door de grafelijke leenmannen geregistreerd wanneer er een nieuwe leenheer aantrad.

Raadplegen

De leenregisters zijn digitaal raadpleegbaar in alle leeszalen van het Rijksarchief.

Lees meer

Over lenen en heerlijkheden in het graafschap Loon, en het belang van de registers van de Leenzaal, verscheen in jaargang 2012 van Limburg - Het Oude Land van Loon het artikel ‘Heren en heerlijkheden in het rechtsgebied van de Buitenbank van Bilzen, 14de-18de eeuw’ (p. 97-154).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement