Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vrijwilliger beschrijft in het Rijksarchief te Namen foto's van Louis-Robert Pennart en komt tot verrassende ontdekkingen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/02/2019 - Digitalisering - Rijksarchief te Namen

Sinds 2016 digitaliseert de vzw Archives photographiques namuroises het fotoarchief dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Namen. Het voorlopige resultaat? Al meer dan 3.500 van deze foto's zijn digitaal raadpleegbaar in alle leeszalen van het Rijksarchief. Momenteel richt één van de vrijwilligers van de vzw zijn pijlen op de fotocollectie van Louis-Robert Pennart, die in de jaren 1980 gedeeltelijk werd gered van de container door zijn buren. Het opzoekingswerk van de vrijwilliger leest bij momenten als een detectiveverhaal...

Louis-Robert Pennart werd in 1899 geboren in Sint-Jans-Molenbeek en wijdde zijn hele leven aan de fotografie. In 1943 richtte hij in Namen een eigen persagentschap op: Penn Press. Als bevoorrechte getuige maakte hij talrijke reportages over het leven in Namen. Zijn laatste levensjaren bracht hij in afzondering door en hij overleed in 1982 totaal vereenzaamd, zonder erfgenamen.  

Zijn huis werd tot staatseigendom verklaard en leeggemaakt voor verkoop: meubels werden meegenomen en fotoplaten, afdrukken en filmrolletjes werden zonder pardon in een container gegooid. Gelukkig konden buren van Pennart een deel van de kostbare collectie redden. Ze gaven ze in bewaring bij de vzw Archives photographiques namuroises, en zo kwamen ze in het Rijksarchief te Namen terecht, waar ze momenteel gedigitaliseerd worden. Jammer genoeg is de contextinformatie over de foto’s (onderwerp, plaats en datum) voorgoed verloren gegaan toen ze lukraak in de container werden gegooid.    

Eén van de geredde fotoreportages, bestaande uit twaalf foto’s, gaat over de begrafenis van een vooraanstaand inwoner van Namen. Door elke foto nauwgezet te bestuderen heeft Jacques Chainiaux, vrijwilliger bij de vzw Archives photographiques namuroises, kunnen achterhalen over wie het gaat.  

 

Verpleegsters in Rode Kruis-uniform omringen de kist. Een lange stoet, met voorop militairen die indrukwekkende bloemenkransen dragen, volgt de lijkwagen. Aan wie valt dergelijke grote eer te beurt? (Rijksarchief te Namen, Archief Pennart, © APN).

 

De uitvaartliturgie wordt gehouden in de Sint-Jozefskerk in de rue de Fer te Namen. Het zou dus kunnen gaan om een inwoner van deze parochie, en meer bepaald uit een noordelijk gelegen wijk, zoals mag blijken uit de richting die de stoet uitgaat. (Rijksarchief te Namen, Archief Pennart, © APN).

 

Op de foto genomen tijdens het uitdragen van het stoffelijk overschot zijn interessante bouwkundige details van het sterfhuis te zien, zoals een loggia met ramen die zijn voorzien van speciale versieringen in smeedijzer.  (Rijksarchief te Namen, Archief Pennart, © APN).

 

Een aandachtig bezoek aan het noordelijk deel van de parochie brengt ons naar een woning aan nr. 18 van de rue Saint-Joseph te Namen. Dit is wel degelijk het huis op de foto, met dezelfde loggia en hetzelfde smeedijzer. (Rijksarchief te Namen, Archief Pennart, © APN).

 

De erehaag die werd gevormd door verpleegsters en de indrukwekkende rouwkransen met linten van het Belgische Rode Kruis laten veronderstellen dat het ging om een kaderlid van die instelling, misschien een arts? (Rijksarchief te Namen, Archief Pennart, © APN).

 

Op basis van een analyse van de foto’s kan worden verondersteld dat het om de begrafenis van een arts gaat. De lijst met artsen in het telefoonboek van de RTT van 1954 vermeldt een dokter H. Cornet, uroloog, gevestigd op nr. 18 in de rue Saint-Joseph te Namen. Een zoekopdracht op de website van de stad Namen leidt op zijn beurt naar een lijst met de ontvangers van de Prix Blondeau, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt voor het belonen van moed, toewijding, grote burgerzin of voorbeeldige rechtschapenheid. In 1954 viel deze eer te beurt aan dokter H. Cornet, in zijn hoedanigheid van promotor en directeur van de diensten voor bloedtransfusie in de provincie Namen.     

Het archief van de burgerlijke stand dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Namen geeft definitief uitsluitsel over de identiteit van de betrokkene: het gaat over Horace Florent Joseph François Cyriaque Cornet, gepensioneerd kolonel-dokter, overleden op 24 december 1955 in het Sint-Elisabethhospitaal, place Louise Godin nr. 15, en gedomicilieerd in de rue Saint-Joseph nr. 18. Hij werd op 1 september 1897 geboren in Trazegnies en was getrouwd met Yvonne Léonie Huberte Debry. Hij was de zoon van Florent Joseph Cornet en Laure Marie Hallet.

Extra info

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement