Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) online raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
22/09/2017 - Inventarisatie - Digitalisering - Rijksarchief te Kortrijk

Na een jarenlange inventarisatie is het familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho), bewaard in het Rijksarchief te Kortrijk, voortaan beschikbaar voor onderzoek. Het archief telt maar liefst 16.339 nummers, goed voor 171 strekkende meter, en vormt daarmee een van de grootste en oudste familiearchieven die in België worden bewaard.

Het oudste stuk uit dit familiearchief dateert uit 1297, het jongste uit 1949. Daarmee is het een van de grootste en oudste familiearchieven die in ons land worden bewaard, zeker voor wat het ancien régime betreft. Archivaris Ernest Warlop maakte in de jaren 1980-1990 een voorlopige inventaris van het bestand op steekkaarten. Deze inventaris werd nu volledig bijgewerkt en gedigitaliseerd en is nu online raadpleegbaar.

De families Descantons de Montblanc en de Plotho bewoonden eeuwenlang het kasteel van Ingelmunster, nu vooral bekend om zijn kasteelbier. De familie de Plotho kwam oorspronkelijk uit Duitsland, maar kreeg het kasteel en de heerlijkheid van Ingelmunster in 1583 in handen. In 1825 ging het kasteel van Ingelmunster en de titel van baron over op de familie Descantons de Montblanc, die het kasteel bleef bewonen tot 1986. De bezittingen van beide families waren voor een deel gelegen in Zuid-West-Vlaanderen, met Ingelmunster, Oostrozebeke, Bavikhove, Hulste, Harelbeke, Sint-Baafs-Vijve en Waregem als kerngebieden. Verder zijn o.a. Poperinge, Roesbrugge-Haringe en Neigem goed vertegenwoordigd. Ook over bezittingen in Duitsland en Frankrijk bleven veel stukken bewaard.

     

Het belang en de inhoud van het archief voor de lokale geschiedenis van voornoemde gemeenten kan moeilijk overschat worden. Naast talrijke landboeken, kaarten, rekeningen, denombrementen* en processtukken, zijn er in het archief ook grote reeksen briefwisseling terug te vinden met onder andere ontvangers, baljuws en beheerders van de goederen. Een ander deel van het archief bestaat uit meer persoonlijke documenten, zoals briefwisseling, huwelijkscontracten en stukken betreffende de nalatenschappen.

Het familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) is raadpleegbaar in het Rijksarchief te Kortrijk.

* ‘Denombrement’ is een term uit het Vlaamse middeleeuwse leenrecht. Bij het verwerven van een leen door een leenman werd een meervoudig verslag opgemaakt door een griffier of een baljuw, waarin de staat van het verworven leen werd beschreven. Dit werd een denombrement genoemd.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement