Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Databank ‘Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel’ online

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/07/2015 - Digitalisering - Rijksarchief te Brussel

In de zoekrobot Zoeken naar personen is een nieuwe databank geïntegreerd met gegevens van 33.000 personen die leefden of werkten in middeleeuws Brussel (tot 1600). De gegevens werden verzameld tijdens het doctoraatsonderzoek van Bram Vannieuwehuyze naar de ruimtelijke ontwikkeling van het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brussel (Universiteit Gent, 2003-2008) en twee postdoctorale onderzoekmandaten die daarop volgden (Universiteit Gent, 2008-2010; KU Leuven, 2010-2013).

In tegenstelling tot vandaag was Brussel in de late middeleeuwen (14e-15e eeuw) een dunbevolkte stad met slechts enkele tienduizenden inwoners. Daarnaast werd de stad bezocht door handelaars, hovelingen, gezantschappen, reizigers, vluchtelingen en avonturiers. Maar wie waren al die mensen die leefden, woonden, werkten en vertoefden in Brussel? Om op die vraag een antwoord te kunnen bieden, is het noodzakelijk om gegevens te verzamelen over individuele mensen. Dat is de centrale doelstelling van het databankproject Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel. Via de zoekrobot Zoeken naar personen van het Rijksarchief wordt een groot deel van die gegevens nu toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Hier volgen enkele namen van “Brusselaars van toen": Claes Tseraerts (deken van het lakengilde), Jan Borneman (linnenwever), Charles De Montfaulcon (kreeg na de onlusten van 1560 een verblijfsverbod), Jan Mouwe (tolk), Jacques Du Broeucq (architect van Maria van Hongarije, afkomstig uit Bergen en benoemd tot ‘kunstenaar van de keizer’), Jean Crinon (orgelbouwer), Pierre Oemen (intendant), Jeanne De Bouchout (herbergierster), Zeger Suweels (geldwisselaar van de stad), enz.

De databank vormt een onmisbare meta-bron voor wie onderzoek verricht naar het middeleeuwse Brussel en z’n bewoners, voor genealogen die hun Brusselse voorouders willen opsporen, en voor naamkundigen die oude familienamen bestuderen.

Praktisch

Raadpleeg de handleiding bij de databank voor meer inhoudelijke informatie en voor toelichting bij enkele methodologische kwesties en keuzes.

De gegevens uit de ‘Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel’-databank zijn vrij raadpleegbaar.

Bij hergebruik van de gegevens wordt verzocht volgende referentie te hanteren:

Bram Vannieuwenhuyze (red.), Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel, Brussel, Caldenberga – Algemeen Rijksarchief, 2015 (online-databank, http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen).

 
Partners

Het ‘Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel­’-project werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële en logistieke steun van het Rijksarchief in België (met een bijzondere vermelding voor het Rijksarchief te Brussel en voor de dienst digitalisering van het Rijksarchief), het Bijzonder Onderzoekfonds van de Universiteit Gent, de KULeuven, de Provincie Vlaams-Brabant, de Erfgoedcel Brussel en het FWO-Vlaanderen.

Leestip

Repertorium van laatmiddeleeuwse Brusselse cijnsregisters

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement