Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ontsluiting van het archief van de Onderlinge Vereniging voor Oorlogsrisico’s te Namen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/01/2015 - Inventarisatie - Rijksarchief te Namen

Op 1 januari 1915 werd in Namen de Onderlinge Vereniging voor Oorlogsrisico’s opgericht.  Vastgoedeigenaars, huurders en ondernemers verenigden zich om schadevergoeding te bekomen voor schade die werd veroorzaakt door brand of vernielingen als gevolg van oorlogsdaden of opstanden. De bestaande verzekeringsmaatschappijen weigerden namelijk dit soort risico’s te dekken.

De Vereniging was actief tot in februari 1916 en telde 1.350 leden, waaronder zowel private als publieke rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld de gemeentebesturen van Namen, Jambes en Saint-Servais. De Vereniging werd door de Duitse bezetter onder sekwester geplaatst. Na de oorlog werd dit opgeheven, maar de Vereniging had geen bestaansreden meer aangezien de Belgische Staat besloot oorlogsschadevergoedingen uit te keren. Op 6 oktober 1919 werd ze ontbonden.

Het archief kan worden geraadpleegd in het Rijksarchief te Namen .

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement