Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ontsluiting van het ITS-archief over de slachtoffers van het nazisme

Texte petit  Texte normal  Texte grand
19/09/2011 - Digitalisering - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief

De digitale kopie van de archieven afkomstig van de International Tracing Service (ITS) te Bad Arolsen (Duitsland) die het Algemeen Rijksarchief eind 2009 heeft verworven, is volledig geïmplementeerd.

Na een aanvraagprocedure zijn meer dan 80 miljoen numerieke beelden (goed voor ongeveer zes terabyte) beschikbaar voor onderzoekers in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief. Het betreft materiaal rond de arbeids-, concentratie- en vernietigingskampen (ca. 18 miljoen beelden), de centrale namenlijst van de ITS (ca. 42 miljoen beelden), de registratiekaarten van ontheemde personen (ca. 7 miljoen beelden) en documenten over dwangarbeid (ca. 13 miljoen beelden). Deze digitale documenten kunnen worden gebruikt in het kader van historisch en genealogisch onderzoek. Na Duitsland is België het eerste Europese land waar deze bron beschikbaar is voor het publiek.
 

Een zoekwijzer

Een praktische zoekwijzer bij de digitale kopie van de archiefbestanden van de ITS is gratis downloadbaar.


Hoe te werk gaan?

Gelet op de omvang van de digitale kopie van de archiefbestanden afkomstig van de ITS, neemt de behandeling van een onderzoeksvraag de nodige tijd in beslag. De complexe structuur van de databank vereist immers een vooronderzoek door personeel van het Rijksarchief.

 • Om de behandeling van de aanvragen in goede banen te leiden, dienen onderzoekers gebruik te maken van een aanvraagformulier, dat moet toelaten om de nodige gegevens te verzamelen en zo het opzoekwerk efficiënter te laten verlopen.
   
 • Het aanvraagformulier kan opgestuurd worden via mail naar researchWW2@arch.be Dit e-mailadres is beschermd door spambots, je hebt Javascript nodig om dit te kunnen bekijken, of per post naar Algemeen Rijksarchief – Afdeling 5, Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel.
   
 • Elke onderzoeker ontvangt binnen de twee weken een antwoord van het personeelslid belast met de behandeling van de vraag. Niettegenstaande zijn omvang blijft de databank onvolledig, waardoor sommige gedeporteerde personen er niet in voorkomen. In gemiddeld één op de twee gevallen levert het voorafgaandelijk onderzoek de gezochte gegevens op.
   
 • Indien de databank informatie over de gezochte persoon bevat, kunnen onderzoekers de digitale archiefstukken op afspraak komen raadplegen in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief te Brussel.
  • Daar waar het gaat om een beperkt aantal digitale documenten in het kader van een persoonsgebonden of genealogisch onderzoek, worden deze vooraf geselecteerd in een lijst voor raadpleging op een scherm in de leeszaal. Aan de hand van een gebruikersnaam en een paswoord kan de lezer de geselecteerde documenten raadplegen. Een bewijs van verwantschap afgeleverd door de betrokken onderzoeker is uiteraard vereist bij de inzage van privacygevoelige gegevens.
  • Wanneer het algemener, thematisch onderzoek betreft, is eveneens een afspraak in de leeszaal vereist, maar in dit geval zal de onderzoeker toegang krijgen tot alle digitale reeksen om hierin zelf gedetailleerdere opzoekingen te verrichten.
    
 • Het Algemeen Rijksarchief verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn met elke onderzoeker een datum vast te leggen waarop deze in de leeszaal de digitale databank mag doorzoeken, eventueel bijgestaan door een archivaris.
   
 • Wie het aanvraagformulier ondertekent (onderzoeker, betrokkene of aanverwant persoon), verbindt zich ertoe de vigerende wetgeving inzake de verwerking van persoonsgebonden gegevens te zullen respecteren. In geval van overtreding van de wettelijke regelgeving, kan hij of zij gerechtelijk worden vervolgd.
   
 • De reproductie van digitale documenten geschiedt volgens de algemeen geldende tarieven zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 25 mei 2009.


Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement