Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

SHARE: Supply a Fair and Transparent Access to a shared Heritage - the ‘Africa Archives’ - to implement Decolonised Research about Belgian colonisation in Congo, Rwanda and Burundi (1885-1962)

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

Het project FED-tWIN SHARE vertrekt vanuit de overbrenging van het 'Afrika-archief' naar het Rijksarchief en de expertise van de Université Saint-Louis (Brussel) op het vlak van koloniale geschiedenis om de Belgische, Congolese, Burundese en Rwandese samenlevingen de kans te bieden aanknoping te vinden met hun koloniaal verleden.   

Het project wil het 'Afrika-archief' toegankelijker maken door nieuwe archieftoegangen op te stellen en door de bestaande en voor handen zijnde toegangen te retroconverteren. Het project zal ook de basis leggen voor een digitale repatriëring van en kennisoverdracht rond het archief. Op die manier wil het FED-tWIN-project het Afrika-archief “dekoloniseren”.  

Tegelijk vormt het archief ook het uitgangspunt voor een grootschalig onderzoeksproject rond interraciaal geweld in koloniale context. Dit fenomeen, dat vele vormen aannam, werd ruimschoots onder de loep genomen voor zover het ging over Congo Vrijstaat (1885-1908) en de onafhankelijkheid van Congo (1960). Vandaag moet het ook worden benaderd vanuit een langetermijnvisie op de kolonisatie. Interraciaal geweld moet uitvoerig worden bestudeerd als een structureel onderdeel van het kolonialisme en als een inherent kenmerk van elke activiteit die wordt gesteld in een (post-)koloniale context.  

Het 'Afrika-archief' (1885-1962) bestaat voornamelijk uit twee grote archiefbestanden:

  1. het archief dat oorspronkelijk gevormd werd door het gouvernement-generaal van Congo, de zogeheten Afrika-administratie waaronder ook de mandaatgebieden Rwanda-Burundi vielen, evenals door diens rechtsvoorganger het “Gouvernement local” [Plaatselijk gouvernement] van Congo Vrijstaat (ongeveer 5 strekkende kilometer);
  2. het archief dat werd gevormd door het voormalige ministerie van Koloniën (het zogenaamde Bestuur in Europa), door diens rechtsvoorganger het embryonale Centraal Gouvernement van Congo Vrijstaat evenals dat van de rechtsopvolgers (ministerie van Congo en Rwanda-Urundi en ministerie van Afrikaanse Zaken) (ongeveer 4,5 strekkende kilometer).

Partners

Het SHARE-project wordt gefinancierd door de POD Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) en kadert in het programma FED-tWIN. Het wordt gerealiseerd in samenwerking tussen het Rijksarchief en de Université Saint-Louis (Brussel).

Medewerkers

Promotoren van het project:

Wetenschappelijk comité

Promotoren van het project:

Publicaties

  • CEÛPPENS Lien en COPPIETERS Guy, Congo : Koloniale archieven, reeks Zoekwijzers 36, Publ. 5179, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2012.

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement