Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Corvus - Historical Consultancy for Public Institutions

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

Het Corvus-project beoogt de ontwikkeling van methodes en technieken voor toegepaste geschiedenis (Applied History). Het wil daarbij een antwoord bieden op de vraag in hoeverre geschiedenis een rol speelt in strategische beleidsprocessen en hoe historici en archivarissen hierbij inspiratie, ondersteuning en advies kunnen bieden. Het bouwt dan ook voort op de observatie dat historische en archivalische expertise tot hiertoe vooral is ingezet in het onderwijs en in de culturele sector, maar niet in dialoog staat met de beheerders van bestuurlijke, democratische en economische processen. Slechts in enkele gevallen zijn besluitvormers actief aan de slag gegaan met het verleden. Hierdoor is historische kennis nog maar zelden professioneel gebruikt bij de behandeling van maatschappelijke uitdagingen.

Aan de hand van drie deelprojecten rond grensbeheer, media, en vertrouwen in publieke instellingen werken de projectmedewerkers aan een handleiding die historici en niet-historici moet helpen om toegepaste geschiedenis in de praktijk te brengen. Het deelonderzoek ‘Historical Consultancy for Public Institutons’ vertrekt vanuit de vaststelling dat vele gevestigde organisaties vaker bekritiseerd worden. Vier (semi)overheidsinstellingen, met name het Vlaams Parlement, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Justitiehuizen en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat zijn de partners voor dit deelonderzoek dat uitgevoerd wordt door dra. Julie Wynant. Vertrouwensmechanismen uit het heden en verleden zullen hierbij bestudeerd worden om zo een beter inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen het publiek en de instellingen. Om meer grip te krijgen op het verleden en te bestuderen of en hoe informatie uit eeuwenoude bronnen de beleidsvorming van de maatschappelijke partners kan versterken, zullen er vergelijkingen en analogieën gemaakt worden aan de hand van archiefmateriaal.

Doel van het onderzoek is ook ertoe bij te dragen dat de maatschappelijke partners een beter inzicht krijgen in hun eigen omgang met het verleden, dat zij een brede waaier aan historisch geïnspireerde beleidsalternatieven krijgen, en dat zij een gehistoriseerd besluitvormingsproces kunnen gebruiken.

Partners

 • Maatschappelijke partners:
  • Vlaams Parlement
  • Vlaamse Milieumaatschappij
  • Vlaamse Justitiehuizen
  • Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
 • Het Corvus-project wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijke Onderzoek - Vlaanderen (FWO).

Medewerkers

 • Onderzoeker: dra. Julie Wynant
 • Promotor: prof. dr. Violet Soen (KU Leuven)
 • Co-promotors: dr. Bram De Ridder (KU Leuven) en dr. Bart Willems (Rijksarchief te Antwerpen-Beveren)

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.

Links

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement