State Archives of Belgium

Our collective memory!

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Hendrik Callewier

State archives in Bruges – Head of Service

Contact

Predikherenrei 4A
8000 BRUGES
Tel. : 050702678

Biography

Hendrik Callewier (born 1981) holds a doctor's degree in modern history (KU Leuven, 2011); he is head of the State Archives in Bruges and Kortrijk. He previously worked at the State Archives in Leuven, Antwerp and Ghent. He is a trained mediaevalist and as an archivist he mainly works on Ancien Régime archives. 

Network

- gastdocent KU Leuven

- bestuurslid en redactiesecretaris De Leiegouw

- bestuurslid Westvlaams Archievenplatform

Areas of expertise

 • Ancien Régimearchief
 • Archiefwetenschap
 • Collectiebeheer
 • Toezicht en advies

Publications

 • CALLEWIER H., “‘Quis esset episcopus Tornacensis ignorabatur’. Le Schisme tournaisien (1483-1506)”, in Revue d’histoire ecclésiastique, 107 (2012), p. 131-168.

 • BROWN A. and CALLEWIER H., ‘Religious Practices, c. 1200-1500’, in A. BROWN and J. DUMOLYN, Medieval Bruges c. 850 – 1550, Cambridge, 2018, pp. 329-388.

 • CALLEWIER H. and GEIRNAERT N., “An Identified Donor: Victor de Zwavenaerde, canon of Saint-Donatian’s (ca. 1413-1481)”, in Metropolitan Museum of Art Journal, 48 (2013), pp. 81-85.

 • CALLEWIER H., “Bestandserhaltung beim belgischen Staatsarchiv”, in HERREBOUT E. (ed.), Internationales Archivsymposion in Eupen (2015). Bestandserhaltung im grenzüberschreitenden Vergleich (National Archives and State Archives in the Provinces. Miscellanea Archivistica. Studia, 212), Brussels, 2016, pp. 101-115.

 • CALLEWIER H., ‘Wat Bevergem ons leert over de fusies. Heemkunde en lokale “identiteit” als tegengewicht voor verstedelijking en centralisering’, in De Leiegouw, 59 (2017), pp. 353-368.

 • CALLEWIER H., De papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad (1411-1477), Leuven, 2014.

 • CALLEWIER H., Inventaris van de Verzameling Joseph de Bethune : Handschriften (1330-1911) (State Archives in Kortrijk. Inventories, 39), Brussels, 2017.

 • CALLEWIER H., Inventaris van het archief van de Nederduitse provincie der jezuïeten (Provincia Belgica, vervolgens Provincia Flandro-Belgica) en van het archief van het professenhuis te Antwerpen (1388) 1564-1773 (Staatsarchiv in Antwerp. Inventories, 59), Brussels, 2006.

 • CALLEWIER H., Inventaris van het archief van de Sint-Jacobskerk te Leuven (1273-1803), met inbegrip van het archief van de rentmeester van het Sint-Pieterskapittel te Leuven (1552-1797) (State Archives in Leuven. Inventories, 42), Brussels, 2005.

 • CALLEWIER H., Inventaris van het archief van de Sint-Magdalenaparochie te Brugge. Overdracht 2016 (1402-1980) (State Archives in Bruges, Inventories, 85), Brussels, 2019.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement