Belgisches Staatsarchiv

Hüter unserer kollektiven Erinnerung

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Guy Coppieters

GeneralstaatsarchivAbteilung 5 - Archive der Neusten Zeit - (GSA + GSA2)

Kontakt

Rue de Ruysbroeck 2-6
1000 BRÜSSEL
Tel. : 025137680

Biographie

Guy Coppieters (°1969) is doctor in de hedendaagse geschiedenis (VUB) en gespecialiseerd in sociale en economische geschiedenis van de nieuwste tijd.

Hij verrichtte onderzoek naar landschapsgeschiedenis, het gebruik van bedrijfsarchieven, de werking van parastatale instellingen en de machtsverhoudingen in de steenkoolsector. Dit laatste sluit aan bij zijn belangstelling voor industrie- en energiebeleid en bij uitbreiding de rol van staat in de economie.  

Als archivaris inventariseerde hij de voorbije jaren een hele reeks bestanden zoals dit van voormalig premier Wilfried Martens, de Nationale Investeringsmaatschappij, de Federale Voorlichtingsdienst of een gerenommeerde instelling voor landbouweconomisch onderzoek in Belgisch-Congo. Verder lichtte hij het archiefbeheer door bij een aantal overheidsinstellingen waaronder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, beter bekend als de "Wetstraat 16".

Aufgaben

In mijn huidig takenpakket gaat de aandacht onder meer uit naar de inventarisatie van bestanden die een cruciale rol hebben gespeeld in de besluitvorming tijdens de periode 1945-1990, in bijzonder de Ministerraad en de Ministeriële Comités.  

Fachbereiche(e)

  • Archivaufsicht und Gutachten
  • Archive der Neusten Zeit
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement