Belgisches Staatsarchiv

Hüter unserer kollektiven Erinnerung

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Eddy Put

Staatsarchiv in Löwen

Kontakt

Vaartstraat 24
3000 LÖWEN
Tel. : 016 31 49 51

Biographie

Eddy Put (1959) hat 1987 an der KULeuven mit einer Doktorarbeit in Geschichte über das Grundschulwesen in Brabant im 17. und 18. Jahrhundert promoviert. Seit 1989 ist er beim Staatsarchiv angestellt, zunächst beim Generalstaatsarchiv in Brüssel (1989-2001) wo er unter anderem für die Inventrisierung des Hauptarchivs des Rats von Brabant verantwortlich war, und anschließend beim Staatsarchiv in Löwen (2001-2019), dessen Dienstleiter er von 2013 bis 2019 war. Seit dem 1. Juli 2014 ist er als Departementleiter a.i. verantworltich für die Staatsarchive in Flandern. Am 1. Februar 2019 wurde er zum Leiter des Dienstes Digitalisierung und digitale Valorisierung ernannt. Seit 1999 lehrt er teilzeitlich Archivwissenschaften an der KULeuven. Er ist ferner Co-Dozent "Archivwissenschaften: Theorie und Methodologie" (Interuniversitärer Master nach Master in Archivwissenschaften an der VUB).  

Aufgaben

Diensttuender Leiter des Departments der Staatsarchive in Flandern

Leiter des Dienstes Digitalisiering und Digitale Valorisierung (DIVA)

Netzwerk

Lid van de redactie van Pro Memorie, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden

Lid van de redactie van Maaslandse Monografieën

Lid van de algemene vergadering van het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel

Lid van de raad van bestuur van Encyclopédie Bénédictine

Lid van het Comité Rechtsgeschiedenis (Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.)

Fachbereiche(e)

 • Archive des Ancien Regime
 • Archivwissenschaften
 • Digitalisierung

Veröffentlichungen

 • HARLINE C. und PUT E., A Bishop's Tale. Mathias Hovius among his Flock in Seventeenth-Century Flanders, Londen-New Haven, Yale University Press, 2000

 • PUT E. und PEERSMAN C., Inventaris van het archief van de Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij te Ninove (1092- 1796 (1812) (Archives de l'Etat à Beveren,  Inventaires, 161). Brüssel, 2008.

 • PUT E. und ROEGIERS J. (Hgg.), L'archidiocèse de Malines-Bruxelles, 450 ans d'histoire, Bd. 1, Antwerpen, 2009.

 • PUT E. und VANCOPPENOLLE C. (Hgg.), Archiefambacht tussen geschiedenisbedrijf en erfgoedwinkel: een balans bij het afscheid van vijf rijksarchivarissen, Brüssel, 2013.

 • PUT E., Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. Dl. 1: Archief van de griffies; Dl. 2: Archief van de secretariaten (Archives de l'Etat en Région de Bruxelles-Capitale. Inventaires  18 und 19), Brüssel, 2001. 

 • PUT E., Justice pénale et pouvoir disciplinaire, Les évêques et le privilège du for dans les Pays-Bas méridionaux, la principauté de Liège et l’Angleterre, in DURAND B. (Hg.), Justice pénale et droit des clercs en Europe, XVIe-XVIIIe siècles, Lille, 2005, SS. 101-112.

 • PUT E., De cleijne schoolen, het volksonderwijs in het hertogdom Brabant tussen katholieke reformatie en Verlichting (Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis, Series B, 7), Löwen, 1990.

 • PUT E., Stoet van grote en kleine levens. De Leuvense ommegang in 1594, Amsterdam, AUP, 2018.

 • PUT E., Onrust in de zielzorg, J.T.J. Wellens, bisschop van Antwerpen en zijn pastoraal beleid (1776-1784)(Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 107). Brüssel, 1983.

 • VANHOUTTE J. und VAN DER EYCKEN J., Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw), Repertorium en archiefgids, PUT E. und D'HOKER M. (Hgg.), Brüssel, 2007.

Projekte

 • BRAIN-project PARDONS - Topographies of Pardon Tales: Contextual Mapping of Pardon Letters in the Southern Low Countries, 15th-17th c.(2021-2025) Coördinator; andere promotoren: Hans Cools (KU Leuven), Xavier Rousseaux (UCLouvain), Violet Soen (KU Leuven)

 • Doctoraatsproject Tom Bervoets, Kerkelijke litigiositeit voor de Raad van Brabant in de 18de eeuw BELSPO, ref. 2 POL SCMO 89 (2012-2015) Promotor KU Leuven (promotor Rijksarchief: Harald Deceulaer). Verdedigd op 10 september 2019.

 • BRAIN-Pionierprojekt: TEMAS (Thesaurus of Early Modern Archival Sources) BELSPO, BR/165/PI/TEMAS/ (2017-2019) Projektträger des Staatsarchivs (Co-Projektträger KU Leuven: Erik Aerts)

 • Doktorat von An Verscuren, The Great Council of Malines in the 18th century BELSPO, 2 POL SC WI 59 (2008-2011) Doktorvater der KU Leuven (Doktorvater des Staatsarchvis: Michel Oosterbosch) Verteidigt am 1. Juli 2013; Veröffentlichung: VERSCUREN A., The Great Council of Malines in the 18th century: An Aging Court in a Changing World? (Studies in the History of Law and Justice, Teil 3), Springer, 2015.

 • Doktorat von Joke Verfaillie “Au Cœur de la Cour”, Een analyse van het personeel en de werking van de griffie van de Raad van Vlaanderen, 15de-18de eeuw " BELSPO, Ref. 2 POL SC WI 51 (2007-2011) Doktorvater des Staatsarchivs (Doktorväter der UGent: René Vermeir und Georges Martyn) Verteidigt an der UGent am 4. Juli 2014 und veröffentlicht 2017 in der Reihe Historische Monografieën Vlaanderen (Band 3).

 • Latijnse scholen in de zuidelijke Nederlanden - Max Wildiersfonds (FWO) (2001-2005) Projektträger des Staatsarchivs (Co-Projektträger der KU Leuven: Marc D'hoker)

 • Projekt im Rahmen von 'Erasmus +': ' Perspektiven beruflicher Fortbildung von Archivarinnen und Archivaren im 21. Jahrhundert.' Projektnr. 2014-1-DE02-KA202-001081) (2014-2016) (2014-2016) Projektträger des Staatsarchivs; andere Projektpartner: Archives Nationales Luxembourg, Regionaal Historisch Centrum Maastricht, LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum Brauweiler, Landesarchiv Saarland

 • Projektträger zur Anerkennung der Archive der alten Universität Löwen zum UNESCO "Memory of the World" (Anerkennung 18. Juni 2013)

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement