Belgisches Staatsarchiv

Hüter unserer kollektiven Erinnerung

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Paul Drossens

Staatsarchiv in Gent – Dienstleiter

Kontakt

Bagattenstraat 43
9000 GENT
Tel. : 09/265.76.70

Aufgaben

Dienstleiter des Staatsarchivs in Gent

Einrichtungen und Behörden der neusten Zeit: Justiz (Gerichtshöfe und Gerichte, Strafanstalten und Internierungszentren), Föderale Polizei, Finanzen und Kriegsschäden/Wiederaufbau

Valorisierung und Bewertung

Bereit- und Öffentlichstellung

Netzwerk

Bestuurslid werkgroep Automatisering van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD)

Bestuurslid van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG)

Fachbereiche(e)

 • Archivaufsicht und Gutachten
 • Archive der Neusten Zeit
 • Archivwissenschaften

Veröffentlichungen

 • DROSSENS P., ‘Wat gebeurt er met afgesloten jeugddossiers? Een nadere kijk op hun selectie, archivering en raadpleegbaarheid’, Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten, 2022, 1, 29-45.

 • DROSSENS P., ‘CSI in Oost- en West-Vlaanderen. Forensische fotografie en het Gentse laboratorium van de gerechtelijke politie’, in STERCKX M. (red.)., Crime Scenes. Interbelluminterieurs door de lens van de forensische fotografie. Gent, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw UGent, 2021, pp. 63-73.

 • AERTS K., LUYTEN D., WILLEMS B., DROSSENS P., LAGROU P. (Hgg.), Was opa een nazi ? Speuren naar het oorlogsverleden. Tielt, Lannoo, 2017, 272 S.

 • BOST M., DROSSENS P., HORVAT S. (Hgg.), Ressources et usages des archives de la justice militaire – Bronnen en onderzoeksperspectieven in verband met het militair gerecht. Brüssel, Generalstaatsarchiv, 2016, 278 S. (Justice & Society, 7)

 • DROSSENS P., Archief gewogen. Een onderzoek naar de theorie en praktijk van waardering en selectie. Brüssel, Generalstaatsarchiv, 2011, 284 S. (Miscellanea Archivistica Studia, 197).

 • DROSSENS P., DE HART C., HEIDEBRINK I., FOSCARINI F. (Hgg.), Selectie II. Theorie, praktijk, trends en nieuwe ontwikkelingen. Jaarboek 18. ’s-Gravenhage, Stichting Archiefpublicaties, 2018, 249 S.

 • DROSSENS P., Inventaris van het archief van de gerechtelijke politie bij het parket van de procureur des Konings van Antwerpen (PK Antwerpen 2001 C) 1919-1999. Brüssel, Generalstaatsarchiv, 2018, 373 S. (Inventare Staatsarchiv in Antwerpen, 102)

 • VELLE K. und DROSSENS P., ‘De rechterlijke macht’, in VAN DEN EECKHOUT P., VANTEMSCHE G. (Hgg.)., Sources pour l'étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle. Troisième édition revue et augmentée. Volume I. Brüssel, Königliche Geschichtskommission 2017, SS. 697-728.

Projekte

 • SATURN. Selection of Archives and Transfer Under Right coNditions. Project i.s.m. FOD Financiën (Vlaanderen), 2013-heden.

 • Jusinbellgium. A century of pioneering case-law. A digital database of Belgian precedents of international justice, 1914-2014 (BRAIN-Projekt, 2015-2019) https://jusinbell.hypotheses.org/

 • SATURN. Selection of Archives and Transfer Under Right coNditions. Projekt in Zusammenarbeit mit dem FÖD Finanzen (Flandern), 2013-heute.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement