Belgisches Staatsarchiv

Hüter unserer kollektiven Erinnerung

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Kristof Dombrecht

Staatsarchiv in Brügge – Archivar

Kontakt

Predikherenrei 4A
8000 BRÜGGE
Tel. : (050)702677
GSM : +32472343138

Biographie

- september 2005 - september 2009:

Gestudeerd aan de Universiteit Gent waar ik mijn bachelor- en masterdiploma in de geschiedenis behaalde.

- oktober 2009 - september 2015:

Gewerkt als onderzoeker bij de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. In deze periode heb ik een doctoraat gemaakt rond plattelandsgemeenschappen en sociaal-economische ongelijkheid in de Vlaamse kustvlakte tijdens de 14de-16de eeuw. Na het afwerken van mijn doctoraat heb ik nog anderhalf jaar bij de vakgroep Geschiedenis gewerkt als praktijkassistent en wetenschappelijk medewerker.

- oktober 2015 - april 2019:

Gewerkt als projectmedewerker bij de interne opleidingsdienst van de FOD Financiën rond thema's als kennis-, informatie- en documentenbeheer. Vanaf 1 juni 2018 werd ik gedetacheerd aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

- sinds mei 2019:

Sinds mei 2019 werk ik als wetenschappelijk medewerker - archivaris bij het Rijksarchief Brugge en het Rijksarchief Kortrijk.

Ik werk op maandag, woensdag en vrijdag in Brugge, en op dinsdag en donderdag in Kortrijk.

Aufgaben

Mijn (stage)opdrachten, belangrijkste projecten en taken zijn:

 

- Archief OCMW Damme: inventarisatie

- Archief Mercator: inventarisatie

- Archief Goethals: inventarisatie

- Archief OCMW Blankenberge: inventarisatie

- Archief Eerste Aanleg Brugge Correctioneel: afwerken toegang

- Oorlogsschade: voorbereiding tentoonstelling

- Inspecties rechtbankgriffies en parketsecretariaten: planning en opvolging mobiele archiefploeg Justitie

- Opvolging project FOD Financiën West-Vlaanderen

Fachbereiche(e)

  • Archivaufsicht und Gutachten
  • Archive der Neusten Zeit
  • Archive des Ancien Regime
  • Öffentliche Dienste
  • Öffentliche Geschichte
  • Veröffentlichungen und Druckerei
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement