Belgisches Staatsarchiv

Hüter unserer kollektiven Erinnerung

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Emma D'haene

Staatsarchiv in Gent – Leiter Nachfoschungsprojekte

Kontakt

Bagattenstraat 43
9000 GENT
Tel. : 09/265.76.70

Biographie

Februari 2018 - maart 2019: archivaris in het Rijksarchief te Kortrijk (overdrachten van kerkarchieven uit het ressort, beantwoorden van inhoudelijke vragen, begeleiden van vrijwilligers, jobstudenten en stagiairs bij de materiële bewerking en ontsluiting van archieven, algemene ontsluiting en valorisatie van de collectie).

April 2019 - heden: assistent binnen het archiefteam Vlaanderen (SATURN-project van de FOD Financiën)

Aufgaben

Project SATURN - archiefteam FOD Financiën Vlaanderen (assistent archiefbeheer)

Fachbereiche(e)