Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Raadpleging archieven repressieperiode

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/02/2016 - Divers - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

Gerechtelijke archieven zijn onder bepaalde voorwaarden raadpleegbaar. Wat betreft de archieven van de voormalige militaire rechtscolleges voor de repressie van de collaboratie na WOII moet iedereen die om welke reden dan ook één of meerdere dossiers wenst te raadplegen schriftelijk een gemotiveerde vraag richten tot het College van procureurs-generaal. Indien het antwoord positief is, kunnen de dossiers worden geraadpleegd in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot J. Cuvelier.

Wil je te weten komen of er over jouw (groot)ouders een dossier bestaat in de archieven van de voormalige militaire rechtscolleges voor de repressie van de collaboratie na WOII? Volg dan deze stappen:

1. Informatie opvragen

Neem eerst contact op met de medewerkers van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot J. Cuvelier via het e-mailadres agr_ar_2@arch.be. Onze archivarissen zullen de nodige opzoekingen doen en je laten weten of er een dossier bestaat.

2. Toelating tot raadpleging verkrijgen

Gerechtelijke archieven zijn onder bepaalde voorwaarden raadpleegbaar. Wat betreft de archieven van de voormalige militaire rechtscolleges voor de repressie van de collaboratie na WOII, moet iedereen die om welke reden dan ook één of meerdere dossiers wenst te raadplegen schriftelijk een gemotiveerde vraag richten tot het College van procureurs-generaal. De vraag tot inzage moet volgende elementen bevatten: de naam, voornaam en geboortedatum van de persoon of personen op wie het onderzoek betrekking heeft, de eventuele verwantschap met de betrokkenen, en de dossierreferenties die de archivarissen van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot J. Cuvelier doorgaven.

Stuur je gemotiveerde vraag tot inzage naar:

  • College van procureurs-generaal
    Dienst Archiefbeheer
    Waterloolaan 76
    1000 Brussel

3. De dossiers raadplegen

Vanaf het moment dat je een positief antwoord hebt ontvangen van het College, kan je de dossiers raadplegen in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot J. Cuvelier (Hopstraat 26-28, 1000 Brussel). De leeszaal van het ARA2 is open van dinsdag tot en met vrijdag, van 9u tot 16u30.

Maak vooraf een afspraak met de medewerkers van ARA2 via agr_ar_2@arch.be, zodat de dossiers klaarliggen bij je bezoek aan de leeszaal.

Leestip

DROSSENS Paul, MARTENS Christophe en PICRON Delphine, Archiefgids van het militair gerecht, Reeks Gidsen nr. 89, publ. 5459, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015 (PDF).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement