Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Agenda

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
september 2017
22 september 2017

Op 22 september 2017 stelt de Interuniversitaire Attractiepool Justice and Populations (IUAP) in de Koninklijke Academie de resultaten voor van 10 jaar onderzoek over de geschiedenis van de Belgische Justitie. Het Rijksarchief, sinds 10 jaar een actieve partner, streefde met zijn IUAP-projecten twee doelen na: het wegwerken van de achterstanden in de ontsluiting van gerechtelijk archief uit de 19de en de 20ste eeuw en het realiseren van overdrachten naar het Rijksarchief van archieven die nog sluimerden in rechtbanken of gevangenissen. Ook bij het CegeSoma liepen de voorbije jaren diverse projecten met IUAP-stempel.

oktober 2017
7 oktober 2017

In oktober 1817 openden drie nieuwe rijksuniversiteiten de deuren in het zuidelijke deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De drie betrokken Belgische universiteiten stappen echter niet allemaal even sterk mee in het herdenkingsenthousiasme. In Gent en Luik wordt uitgebreid gevierd, in Leuven niet. Waarom? Deze studiedag zoekt naar antwoorden. De geschiedenis van de rijksuniversiteiten in noord en zuid tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wordt onderzocht, maar evengoed wordt de vraag gesteld hoe om te gaan met breuken en (vermeende) continuïteiten in het universitaire geheugen.

13 oktober 2017

Op vrijdag 13 oktober 2017 organiseert het Rijksarchief te Leuven een studienamiddag over geschiedenis en toekomst van de burgerlijke stand. Aanleiding is het 10-jarig bestaan van Demogen, het vrijwilligersproject dat de indexering van de Vlaams-Brabantse en Brusselse huwelijksakten van de lange 19de eeuw realiseert.  De maatschappelijke betekenis en de modernisering van de burgerlijke stand, die vanaf 1 januari 2019 radicaal digitaal gaat, zullen centraal staan.

Van 13 oktober 2017 tot 18 maart 2018
Tentoonstelling – Gastvrij Brussel?

De tentoonstelling ‘Gastvrij Brussel?’ vertelt hoe de hoofdstad van België sinds 1830 is geëvolueerd naar een wereldstad die 180 nationaliteiten herbergt. De expo is het resultaat van een samenwerking tussen het Joods Museum en het Rijksarchief. Plaats van afspraak? Het Joods Museum van België, van 13 oktober 2017 tot 18 maart 2018.

16 oktober 2017

Op maandag 16 oktober 2017 organiseren het Rijksarchief en Archiefbank Vlaanderen in het Algemeen Rijksarchief de studiedag Archives Portal Europe: Keep Updated!  Archiefinstellingen en andere organisaties die archief bewaren kunnen tijdens deze studiedag kennismaken met de recente ontwikkelingen en nieuwe tools van het Archieven Portaal Europa en met praktijkvoorbeelden van huidige partners. Tijdens een hands on sessie  kan je als deelnemer de tools zelf uitproberen.

Van 17 oktober 2017 tot 28 november 2017

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale erfgoedwerkers. De bronnen die hen het meeste interesseerden, kan je nu via deze workshopreeks in het Rijksarchief leren kennen.

Van 26 oktober 2017 tot 27 oktober 2017

Op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 2017 wordt in het CEME (Charleroi Espace Meeting Europe) in Dampremy een colloquium gehouden over de industriële bedrijvigheid in België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vier archivarissen van het Rijksarchief nemen er het woord.

november 2017
Van 25 november 2017 tot 26 november 2017

Ook dit najaar heeft het Rijksarchief een stand op Mon's livre, de boekenbeurs van Bergen. Kom op zaterdag 25 of zondag 26 november 2017 tussen 10u en 18u een kijkje nemen in de beurshal Lotto Mons Expo, die pal onder de leeszaal van het Rijksarchief te Bergen ligt.

january 2018
Van 29 january 2018 tot 2 februari 2018

Sinds 2014 organiseren FARO en The National Archives van het Verenigd Koninkrijk de succesvolle Summer & Winter Schools Archives & Education. Bedoeling is om archivarissen en educatieve medewerkers in archieven en erfgoedbibliotheken te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. Het centrale thema van de vierde editie (van 29 januari tot 2 februari 2017), waarvan het Rijksarchief één van de partners is, is de migratie van de Lage Landen naar Noord-Amerika in de 17de eeuw.

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement