Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Algemene FAQ's

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Via onderstaande links vindt u antwoorden op de vragen die het Rijksarchief het vaakst krijgt.

Het Rijksarchief: welke archieven en hoe raadplegen?

Wat kan ik wel/niet via de website van het Rijksarchief?

Welke archieven bevinden zich in het Rijksarchief?

Overheidsarchieven vormen de kern van de archieven van het Rijksarchief en worden doorgaans ingedeeld in twee perioden: het ancien régime (vóór de inval van de Fransen in 1795, toen vele overheidsinstellingen werden afgeschaft) en de periode van 1795 tot nu, de Hedendaagse periode.

Onder de Particuliere archieven van het Rijksarchief vallen:

Diverse verzamelingen: kaarten en plattegronden, plakkaten en ordonnanties uit het ancien régime, doodsbrieven, ...

Welke archieven en toegangen zijn digitaal raadpleegbaar?

In de Databanken vindt u een overzicht van welke archieven en toegangen van het Rijksarchief online raadpleegbaar zijn.

Wanneer heeft het zin om naar een leeszaal te komen?

Als u via voorbereidend onderzoek te weten bent gekomen dat het archief waarnaar u op zoek bent wel degelijk in de leeszaal in kwestie geraadpleegd kan worden.

Hou er zeker rekening mee dat niet alle archieven openbaar zijn en dat in sommige gevallen vooraf toestemming moet worden gevraagd voor raadpleging. Hoe u deze toestemming kan verkrijgen, vindt u terug in de FAQ Hoe kan ik toestemming krijgen om niet-openbaar archief te raadplegen?

Wanneer heeft het geen zin om naar een leeszaal te komen?

Het heeft weinig zin op goed geluk naar één van onze leeszalen te komen in de hoop op iets interessants te stoten... Archiefonderzoek en bezoek aan een leeszaal van een archiefbewaarplaats vragen een specifieke voorbereiding en aanpak. Om u op weg te helpen, kan u volgende brochure doornemen:

Hou er zeker rekening mee dat niet alle archieven openbaar zijn en dat in sommige gevallen vooraf toestemming moet worden gevraagd voor raadpleging. Hoe u deze toestemming kan verkrijgen, vindt u terug in de FAQ Hoe kan ik toestemming krijgen om niet-openbaar archief te raadplegen?

Kan ik bij het Rijksarchief genealogisch onderzoek doen/mijn stamboom opstellen? En hoe ga ik daarbij te werk?

Voor genealogisch onderzoek bent u bij het Rijksarchief aan het juiste adres.

 1. U kan uw opzoekingen starten via onze databanken :
 2. U kan een massa genealogische bronnen online doorzoeken. De toevoeging van de registers en tafels van de burgerlijke stand is een work in progress. Naarmate de digitale beelden verwerkt zijn, worden ze toegevoegd op search.arch.be.
   
 3. U kan opzoekingen doen in één van onze leeszalen.

  Geen internet? Uiteraard bent u ook welkom in één van onze leeszalen.
  Uitgezonderd het Archief van het Koninklijk Paleis beschikt elke leeszaal van het Rijksarchief over computers waarop u de gedigitaliseerde genealogische bronnen kan raadplegen. Alle registers van de burgerlijke stand zijn eveneens raadpleegbaar op microfilm.
  Naast de parochieregisters en registers van de burgerlijke stand kunnen nog andere Rijksarchiefbronnen interessant zijn voor uw genealogische opzoekingen. Denk aan notariaatsakten, archief van schepenbanken, volkstellingen, juridische archieven, enz. Neem een kijkje op de webpagina’s van de verschillende Rijksarchieven bij ‘Wat bewaren we’. Bij vragen kan u steeds contact opnemen met het betrokken Rijksarchief.

Hoe kan ik toestemming krijgen om niet-openbaar archief te raadplegen?

Alle archieven van meer dan 30 jaar oud, die door een overheidsorgaan aan een Rijksarchief werden overgedragen, zijn in principe openbaar (Archiefwet 1955, gewijzigd in mei 2009). Voor zover niet in strijd met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger zal het Rijksarchief alles in het werk stellen om ook de toegang tot archieven van jongere datum te waarborgen. De wet op de openbaarheid van bestuursdocumenten garandeert trouwens hun toegang van bij hun ontstaan. Soms moet de vrije raadpleging beperkt worden ter vrijwaring van de archiefstukken zelf. Zo wordt geen raadpleging van een origineel toegestaan als er een vervangingskopie (een microfilm) voorhanden is of het document in digitale vorm beschikbaar is. Raadpleging kan evenmin wanneer het archiefstuk door de inzage onherstelbare schade dreigt op te lopen.

Aan wie u toestemming moet vragen om niet-openbaar archief te raadplegen, hangt af van de archiefvormer of met andere woorden van de instelling, persoon of organisatie die het archief in kwestie gevormd heeft.

Hoe bestel ik een reproductie van een archiefstuk? En hoeveel kost dit?

De voorwaarden en tarieven van toepassing voor reproducties zijn terug te vinden in het Ministerieel besluit van 2 september 2011 (Belgisch Staatsblad, 23 september 2011). In elke archiefbewaarplaats is aan het onthaal een exemplaar van dit document voorhanden. U kan het ook hier downloaden.

Microfilmbeelden kopieert u zelf met de reader-printer. Indien een medewerk(st)er dat voor u moet doen, wordt dit als een schriftelijke bestelling beschouwd.

Originelen worden door het personeel van het Rijksarchief gescand met een speciale documentscanner. De scanning gebeurt in grijswaarden en de prijs van een scan is dezelfde als deze van een fotokopie. Deze reproducties kunnen digitaal of als afdruk worden afgeleverd. Indien u de digitale vorm verkiest, wordt het gescande document naar een server gestuurd, waar u het online kan ophalen. U krijgt een URL-adres en een paswoord om de beelden te downloaden. Indien u een afdruk op papier (zoals een fotokopie) wenst, drukt u die zelf af op een PC in de leeszaal. Afdrukken op   papier met de reader-printer en van scans met de printer in de leeszaal betaalt u door middel van de Xafax-betaalkaart.

Meestal wordt de bestelling nog de dag zelf uitgevoerd. De uren waarop dat gebeurt, worden aangekondigd op het informatiebord. Is onmiddellijke uitvoering niet mogelijk, verneemt u meteen wanneer de scans klaar zullen zijn. U kan ze bij een volgend bezoek zelf ophalen of ze worden u binnen de twee weken digitaal toegezonden of u per post bezorgd. Op te sturen digitale reproducties dient u contant te betalen.

Kan ik archiefdocumenten reserveren voor raadpleging in een leeszaal?

Archiefdocumenten reserveren voor raadpleging tijdens de week is niet mogelijk. Enkel voor een bezoek aan de leeszaal op zaterdag kan u stukken reserveren.

Let op: de leeszalen van de Rijksarchieven zijn in de regel slechts de 1ste zaterdag van de maand geopend.

Een verzoek om stukken te reserveren voor raadpleging op zaterdag moet ten laatste op vrijdag om 13.00 uur via mail, telefoon of brief zijn toegekomen bij het Rijksarchief in kwestie. Om er zeker van te zijn dat de stukken klaarliggen, kan u best zelf vóór vrijdag 16.00 uur telefonisch contact op te nemen met het betrokken Rijksarchief. Wie zijn reser­verings­aanvraag per mail heeft gedaan, ontvangt een bericht zodra de gevraagde nummers klaarliggen.

Reserveren voor een andere dag dan zaterdag is niet mogelijk. U kan wel een archiefnummer dat u niet kon afwer­ken voor de volgende dag in bewaring geven bij de balie. Deze mogelijkheid is beperkt tot opeenvolgende openings­dagen en eindigt op zaterdag. Op maandag gaan alle gereserveerde stukken terug naar het depot.

Hoe kan je archieven van het Rijksarchief online raadplegen? Hoe maak je een account aan?

Om toegang te krijgen tot de archieven van het Rijksarchief die online raadpleegbaar zijn, moet je je eerst registreren.

Je vult je naam en e-mailadres in op de registratiepagina, kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord en bevestigt dit wachtwoord nogmaals. Vervolgens klik je op "Registreer". Je krijgt na de verzending van je registratie een e-mail om de registratie te bevestigen. Open deze e-mail en klik op de link om je account te activeren.

Wil je je wachtwoord wijzigen? Klik dan hier. Gebruikersnaam vergeten? Die kan je opvragen via deze pagina. Let op dat je je e-mailadres correct invult. En controleer even je ongewenste e-mails (spam), zodat onze bevestigingsmails niet verloren geraken.

Ben je op zoek naar tips en achtergrondinfo om bepaalde archiefbestanden of genealogische gegevens gemakkelijker terug te vinden in onze zoekrobotten? Bekijk dit instructiefilmpje!

Kan ik online reproducties van archiefdocumenten bestellen?

Vooralsnog kan dit enkel door een mail te sturen naar het Rijksarchief dat het originele document bewaart.

We werken eraan de bestelling van reproducties te centraliseren en te automatiseren via de Webshop van het Rijksarchief. Via de nieuwsberichten op de website, via de Nieuwsbrief en via Facebook blijft u op de hoogte van evoluties op dit vlak.

Kan ik online archiefstukken reserveren voor raadpleging in een leeszaal?

Vooralsnog kan dit niet. U kan stukken reserveren via mail, maar niet rechtstreeks via een webapplicatie.

Wat kan ik doen wanneer ik een probleem ondervind met de website?

 • www.arch.be:
  Een link die niet actief is? Pagina's die niet correct worden weergegeven? Foutmeldingen? Neem contact op met onze webmaster.
 • search.arch.be:
  Problemen met een account? Fouten in beschrijvingen? Ontbrekende informatie of links? Neem contact op met onze afdeling digip@t, die bevoegd is voor alles wat de zoekrobotten aangaat.
Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement