Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Studiedagen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op archiefbewaarplaats

Geplande studiedagen

07/10/2017 - Leuven

In oktober 1817 openden drie nieuwe rijksuniversiteiten de deuren in het zuidelijke deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De drie betrokken Belgische universiteiten stappen echter niet allemaal even sterk mee in het herdenkingsenthousiasme. In Gent en Luik wordt uitgebreid gevierd, in Leuven niet. Waarom? Deze studiedag zoekt naar antwoorden. De geschiedenis van de rijksuniversiteiten in noord en zuid tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wordt onderzocht, maar evengoed wordt de vraag gesteld hoe om te gaan met breuken en (vermeende) continuïteiten in het universitaire geheugen.

13/10/2017 - Leuven

Op vrijdag 13 oktober 2017 organiseert het Rijksarchief te Leuven een studienamiddag over geschiedenis en toekomst van de burgerlijke stand. Aanleiding is het 10-jarig bestaan van Demogen, het vrijwilligersproject dat de indexering van de Vlaams-Brabantse en Brusselse huwelijksakten van de lange 19de eeuw realiseert.  De maatschappelijke betekenis en de modernisering van de burgerlijke stand, die vanaf 1 januari 2019 radicaal digitaal gaat, zullen centraal staan.

16/10/2017 - Bruxelles - ARA

Op maandag 16 oktober 2017 organiseren het Rijksarchief en Archiefbank Vlaanderen in het Algemeen Rijksarchief de studiedag Archives Portal Europe: Keep Updated!  Archiefinstellingen en andere organisaties die archief bewaren kunnen tijdens deze studiedag kennismaken met de recente ontwikkelingen en nieuwe tools van het Archieven Portaal Europa en met praktijkvoorbeelden van huidige partners. Tijdens een hands on sessie  kan je als deelnemer de tools zelf uitproberen.

26/10/2017 - ARA

Op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 2017 wordt in het CEME (Charleroi Espace Meeting Europe) in Dampremy een colloquium gehouden over de industriële bedrijvigheid in België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vier archivarissen van het Rijksarchief nemen er het woord.

Voorbije studiedagen

Datum/dataBetrokken Rijksarchief(ven)Titel van de studiedag
09/03/2017 > 10/03/2017CegeSoma‘Minorities in/at War. Between violence and legal protection’: tweedaags internationaal colloquium
22/02/2017CegeSoma - ARA - Inside the User’s Mind - Over de digitale noden en gebruiken van bezoekers van archiefcentra en bibliotheken
03/12/2016LeuvenArmenzorg: van historisch fenomeen tot hedendaags erfgoedthema - Najaarslezing Rijksarchief te Leuven en provincie Vlaams-Brabant
10/10/2016Bruxelles - ARA - Internationaal congres: Recht om vergeten te worden versus recht om te herinneren
30/09/2016ARAIn saecula saeculorum. Parochiearchieven. Beheren en waarderen
30/08/2016ARAE-learning over materiële zorg in de archiefsector
17/06/2016BruggeInternationaal symposium over soepele (register)banden vroeger en nu
10/06/2016Saint-HubertStudiedag over Charles-Ferdinand Nothomb: een staatsman, een tijdperk
04/06/2016LeuvenHistorisch kaartmateriaal: bron voor gelaagd lokaal historisch onderzoek - Voorjaarslezing Rijksarchief te Leuven en Documentatiecentrum Vlaams-Brabant
01/06/2016Eupen - ARA - Spanje, 80 jaar! Drie nieuwe bijdragen over Belgen in de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) - Studienamiddag georganiseerd door de vzw Vrienden van het CegeSoma & Amsab-ISG
23/05/2016 > 24/05/2016LuikInternationaal colloquium over de geschiedenis van het hertogdom Limburg en de Landen van Overmaas
23/05/2016CegeSomaOnderzoek? Niet enkel voor academische onderzoekers! Ontmoetingsdag ‘geassocieerde onderzoekers'
18/05/2016CegeSomaProblematizing Reconciliation in Local Contexts and the Role of the International Community
26/04/2016CegeSomaDe Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?
16/04/2016BergenStudienamiddag over de verering van Sint-Vincentius en Sint-Waltrudis
22/03/2016CegeSomaThe Private Cold War in Western Europe
17/03/2016ARAStudienamiddag APEx en APEF - Maak je archief bekend via ‘Archieven Portaal Europa’ (APE)
24/02/2016Inspiratiedag Familiegeschiedenis - CegeSoma - Davidsfonds
07/12/2015ARAArchieven of bibliotheken? - Weinig gekende bestanden en verzamelingen zonder zichtbaar verband met hun bewaarplaats
20/11/2015LeuvenBestond er een Belgische Magna Carta? - Recent onderzoek naar 'constitutionele teksten' in de Lage Landen
13/11/2015 > 14/11/2015EupenDe hedendaagse Oost-Belgische geschiedenis III - De heropbouw na de Tweede Wereldoorlog in de Duits-Belgische grensregio
23/09/2015 > 23/09/2015BergenHenegouwen 1814-1815. Van Napoleon I naar Willem I
21/05/2015 > 22/05/2015Bergen - ARA - Muzikale ontmoeting in het Rijksarchief te Bergen
30/04/2015ARA 2 - Joseph CuvelierBronnen en onderzoeksperspectieven i.v.m. het Militair gerecht
03/03/2015ARAThe Great War from Below - Van individuele trajecten naar collectieve ervaringen. Nieuwe bronnen, nieuwe perspectieven
27/11/2014 > 28/11/2014ARAZegels in de Zuidelijke Nederlanden, 10de-16de eeuw - Sociale druk versus zelfbevestiging
20/10/2014BergenDe Groote Oorlog in Bergen en omgeving
11/10/2014LeuvenDemografie en Genealogie
31/05/2013LeuvenDe canonicis qui seculares dicuntur. Dertien eeuwen seculiere kapittels in de Nederlanden
27/05/2013BergenArchieven, milieugeschiedenis & duurzame ontwikkeling, 1700-2000
10/05/2013 > 11/05/2013DoornikGevangeniswezen - Plaatsen, wetgeving, gebruiken en actoren
11/03/2013Luik - Bruxelles - ARA - Het pleit is in den zak! - Procesdossiers uit het ancien regime en hun perspectieven voor historisch onderzoek
18/02/2013ARASchimmel, een niet te overwinnen vijand? - Decontaminatie en preventie
13/12/2012 > 15/12/2012ARAMonuments ou documents ? - Les comptabilités, sources pour l’histoire du contrôle social (XIIIe-XVIIIe siècles)
13/12/2012 > 15/12/2012ARAMonuments or Documents? - Accounts: Sources for the History of Social Control
01/06/2012ARAL’écrit électronique : les règles de l’art
24/10/2011ARARecht en wet in het ancien régime - 400 jaar Eeuwig Edict
15/12/2010 > 17/12/2010ARAArchief Afrika Europa - Noden? Samenwerking? Toekomst?
08/10/2010ARABelgisch buitenlands beleid en Europese integratie
14/05/2010 > 15/05/2010Saint-HubertPardon, pénitence et réconciliation
25/02/2010ARAIn de nasleep van de Tweede wereldoorlog
25/01/2010ARAOnroerend goed bewaard - Patrimoniumdocumentatie
Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement