Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Fotodagboek

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Onze maandelijkse fotorubriek biedt een concreet beeld van waar de medewerkers van het Rijksarchief precies mee bezig zijn, waarom en voor wie ze het doen. Deze maand geven we woord en beeld aan het Rijksarchief te Brussel, dat een fotodagboek bijhield van een gemiddelde werkdag van Marnix: officieel boekhoudkundige, maar in de praktijk ook soms leeszaalverantwoordelijke of onderzoeker in de brede zin van het woord.

Marnix Tanghe is al een tiental jaar verantwoordelijk voor de boekhouding van het Rijksarchief te Brussel. Hij houdt de rekeningen bij, plaatst bestellingen, controleert bestelbonnen en facturen, enz. Omdat hij ’s morgens altijd als eerste op post is, steekt Marnix de lichten aan, start hij de computers van de leeszaal op en maakt hij de deuren open. Wanneer de boekhouding niet al zijn werktijd opslorpt, is de polyvalente Marnix soms ook leeszaalverantwoordelijke, of hij gaat documenten uithalen en opzoekingen doen om te antwoorden op schriftelijke vragen.

Marnix kent het Rijksarchief van kindsbeen af. Hij is de zoon van de vroegere huisbewaarster van het Rijksarchief te Brugge, waar zijn vader ook administratief medewerker was. Zoals Obelix in de ton met toverdrank viel toen hij kind was, is Marnix als kleine jongen in het archief gerold!

 

         
         

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement