Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het fotodagboek van

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Onze maandelijkse fotorubriek biedt een concreet beeld van waar de medewerkers van het Rijksarchief precies mee bezig zijn, waarom en voor wie ze het doen. Behoudsmedewerkers, archivarissen, leeszaalmedewerkers, chauffeurs, doctorandi, … geven om beurt en aan de hand van eigen foto’s en tekstjes een inkijk in wat voor hen een werkdag in het Rijksarchief inhoudt. Aan jou het woord/beeld, Delphine!

Het fotodagboek van Delphine Lauwers, projectmedewerker JUSINBELLGIUM in ARA2

Delphine Lauwers behaalde in 2014 een doctoraat aan het European University Institute van Firenze. Haar doctoraatsonderzoek ging over herinneringsconflicten (1914-2014) in verband met de Eerste Wereldoorlog, en meer bepaald over het front aan de Ieperboog.  Sinds 1 oktober 2015 werkt Delphine Lauwers bij het Rijksarchief aan een postdoctoraat in het kader van het BRAIN-project Jusinbellgium. Een eeuw gangmakende jurisprudentie. Een digitale databank van Belgische precedenten in internationale rechtspraak, 1914-2014. Het projectteam bestaat uit een interdisciplinair team van onderzoekers in de geschiedenis en de rechten. Het gaat om een partnerschap tussen het Rijksarchief, de ULB, de KULeuven, het International Research and Documentation Centre for War Crimes Trials (ICWC), de Philipps-Universität Marburg en het Internationaal Strafhof.

Hoofddoelstelling van het project is het identificeren, beschrijven en digitaliseren van gerechtelijk archief dat werd gevormd door Belgische rechtscolleges in tijden van oorlog en massageweld (1914-2014). Vervolgens zal een zoekinstrument worden ontwikkeld voor het Belgisch gerechtelijk archief over oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en volkerenmoord. De archivistische context waarin Jusinbellgium deze bronnen plaatst, wil dynamisch, internationaal en netwerkvriendelijk zijn. Dankzij een onmiddellijk bruikbare en multidisciplinaire online databank zullen de Belgische archiefcollecties ook over de grenzen heen gevaloriseerd worden. De databank zal worden gehost op het portaal “Legal Tools” van het Internationaal Strafhof.

Tot nu toe heeft het team van Jusinbellgium zich vooral geconcentreerd op het verwerken, beschrijven en digitaliseren van archief over de vervolging van Duitse oorlogsmisdadigers na de twee wereldoorlogen. Dit archief wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier, waar Delphine is te werk gesteld. Ze werkt er samen met haar collega’s archivarissen en met stagiairs en studenten aan de digitalisering van het archief en oefent er toezicht op uit. Delphine helpt het team ook bij de beschrijving van het archief. Speciaal voor het project werden voor die beschrijvingen een databank en een steekkaartmodel voor identificatie uitgewerkt. Bij elke rechtszaak die in pdf online wordt gezet, zal een “identiteitskaart” worden gevoegd waarmee de gebruiker informatie krijgt over de plaats, de archivistische context en de inhoud van de zaak.

   
   

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement