Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vacatures

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Geïnteresseerd om voor de federale overheid te werken? In een boeiende wetenschappelijke omgeving? Hou deze pagina in het oog of volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures!

Momenteel zijn we op zoek naar...

  1. 1 deskundige (m/v/x; Nederlands- of Franstalig) in de toegepaste informatica (niveau bachelor/regent/technisch ingenieur) voor een contract van 12 maanden (startbaanovereenkomst) in het kader van het onderzoeksproject SODA (Social Sciences Data Archive). Tewerkstelling in het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Stuur je CV (met vermelding van de behaalde graden) en een motivatiebrief vóór 5 oktober 2018 per e-mail naar recruit@arch.be OF per post naar Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat, 2-10, 1000 Brussel (met de referentie: kandidatuur SODA IT)].
  2. 1 (Nederlandstalige) schoonmaakmedewerker (m/v/x) - niv D, via startbaanovereenkomst, voor tewerkstelling in het Rijksarchief te Brussel (Vorst). Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur (6 maanden; deeltijdse tewerkstelling: 50%) met mogelijkheid tot verlenging. Stuur je motivatiebrief en CV, met vermelding van je geboortedatum, per mail naar selectionsselecties@belspo.be, ter attentie van mijnheer Kusseler, vóór 27 september 2018. Klik hier om de vacature te downloaden.
  3. 1 werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan (m/v/x), voor tewerkstelling in het Rijksarchief te Luik. De vacature verscheen op 30 augustus 2018 in het Belgisch Staatsblad (Vacaturenummer: mvt 938). Kandidaturen moeten worden ingediend binnen 30 kalenderdagen volgend op de datum van bekendmaking van deze vacature in het Belgisch Staatsblad. Klik hier om de vacature te downloaden.
  4. 1 (Franstalige) projectleider - expert in informatie- en documentbeheer (m/v/x) voor tewerkstelling bij de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en bij het Algemeen Rijksarchief. Het gaat om een contract van twee jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Kandidaten worden uitgenodigd uiterlijk tegen 30 september 2018 hun motievatiebrief en curriculum vitae via e-mail te bezorgen aan het Algemeen Rijksarchief. Klik hier om de vacature te downloaden.
  5. 1 (Franstalige) assistent archiefbeheer - niv. C, via startbaanovereenkomst, voor de mobiele archiefploeg van het Rijksarchief (m/v/x). Tewerkstelling vanuit het Algemeen Rijksarchief. Kandidaten worden uitgenodigd uiterlijk tegen 26 september 2018 hun motievatiebrief en curriculum vitae via e-mail te bezorgen aan selections-selecties@belspo.be. Klik hier om de vacature te downloaden.
Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement