Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Online aanbod

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Sinds 2013 biedt het Rijksarchief via http://search.arch.be gratis toegang tot miljoenen gedigitaliseerde archiefdocumenten, in hoofdzaak parochieregisters en registers van de burgerlijke stand. Het gaat om geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten, waarvan de oudste teruggaan tot de 16de eeuw. Veel kans dat in deze akten ook sporen van jouw voorouders terug zijn te vinden! Momenteel is circa 95% van de Belgische parochieregisters gedigitaliseerd. Het digitaliseren van de akten van de burgerlijke stand gaat onverminderd voort.

De zoekrobot Zoeken naar Personen bevat meer dan 31 miljoen namen afkomstig uit geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten, verzameld en ingevoerd door honderden vrijwilligers.Maar het online aanbod van het Rijksarchief blijft niet beperkt tot genealogische bronnen. Er zijn ook tal van andere bestanden in gedigitaliseerde vorm online raadpleegbaar. Verder op deze pagina vind je een overzicht.Bovendien is er een sterk groeiend aantal inventarissen beschikbaar via de zoekrobot Zoeken naar Archieven en via de webshop van het Rijksarchief.

  1. Hoe kan je archieven van het Rijksarchief online raadplegen?
  2. Welke archieven van het Rijksarchief zijn online raadpleegbaar?
  3. Hoe zit het met updates en nieuwe digitaliseringsprojecten?
  4. Op zoek naar gegevens jonger dan 100 jaar?
  5. Welke gedigitaliseerde archieven van het Rijksarchief zijn raadpleegbaar in de leeszaal, maar niet online?
  6. Wat zijn de mogelijkheden van het Archieven Portaal Europa?

Hoe kan je archieven van het Rijksarchief online raadplegen?

Om toegang te krijgen tot de archieven van het Rijksarchief die online raadpleegbaar zijn, moet je je eerst registreren.

Je vult je naam en e-mailadres in op de registratiepagina, kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord en bevestigt dit wachtwoord nogmaals. Vervolgens klik je op "Registreer". Je krijgt na de verzending van je registratie een e-mail om de registratie te bevestigen. Open deze e-mail en klik op de link om je account te activeren.Ben je op zoek naar tips en achtergrondinfo om bepaalde archiefbestanden of genealogische gegevens gemakkelijker terug te vinden in onze zoekrobotten? Bekijk dit instructiefilmpje!

Welke archieven van het Rijksarchief zijn online raadpleegbaar?

Je bent geregistreerd ? Dan heb je in onze zoekrobotten (gratis) toegang tot:

Eveneens beschikbaar online, maar dan niet via de zoekrobot:

Hoe zit het met updates en nieuwe digitaliseringsprojecten?

Je wil op de hoogte blijven van nieuwigheden in de zoekrobotten of van updates?

Op zoek naar gegevens jonger dan 100 jaar?

Gegevens jonger dan 100 jaar zijn niet online raadpleegbaar. Zowel voor de akten van de burgerlijke stand als voor de gegevens in de zoekrobot Zoeken naar personen is de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.

Welke gedigitaliseerde archieven van het Rijksarchief zijn raadpleegbaar in de leeszaal, maar niet online?

  • Kaarten en plannen: Het Rijksarchief bewaart een grote collectie kaarten en plattegronden, waarvan sommige meer dan 500 jaar oud zijn. 112.419 exemplaren werden reeds gedigitaliseerd, en 77.894 daarvan kunnen digitaal geraadpleegd worden in onze leeszalen. Via www.cartesius.be is een deel (31.923 kaarten) ook online toegankelijk.
  • Foto's: Een uitzonderlijke collectie laat-19de-eeuwse foto’s (Bestand Dupont): 1.409 afdrukken op glasplaat met foto’s van Namen en omgeving, maar ook van Zwitserland, Bulgarije, Italië, China, Frankrijk, Egypte en Midden-Europa, werden gedigitaliseerd en zijn raadpleegbaar in al onze leeszalen.
  • Oorkonden: Het Rijksarchief te Luik bewaart het grootse volume middeleeuwse documenten uit Wallonië: meer dan 20.000 oorkonden van vóór 1795. Met de steun van het Fonds David-Constant werden reeds meer dan 2.000 oorkonden gerestaureerd. Een duizendtal oorkonden – waaronder deze van de abdij van Stavelot, Malmedy en de Sint-Lambertuskathedraal – zijn al gedigitaliseerd en digitaal raadpleegbaar in de leeszalen van het Rijksarchief.

Wat zijn de mogelijkheden van het Archieven Portaal Europa?

Het Europees Archiefportaal (APE) is de grootste online archiefcatalogus ter wereld en bevat meer dan 250 miljoen beschrijvingen van archiefmateriaal van honderden instellingen in Europa. Het Rijksarchief coördineert de Belgische bijdrage aan APE.

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement