Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Online aanbod

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Sinds 2013 biedt het Rijksarchief via http://search.arch.be gratis toegang tot miljoenen gedigitaliseerde archiefdocumenten, in hoofdzaak parochieregisters en registers van de burgerlijke stand. Het gaat om geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten, waarvan de oudste teruggaan tot de 16de eeuw. Veel kans dat in deze akten ook sporen van jouw voorouders terug zijn te vinden! Momenteel is circa 95% van de Belgische parochieregisters gedigitaliseerd. Het digitaliseren van de akten van de burgerlijke stand gaat onverminderd voort.

De zoekrobot Zoeken naar Personen bevat meer dan 33 miljoen namen afkomstig uit geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten, verzameld en ingevoerd door honderden vrijwilligers. Maar het online aanbod van het Rijksarchief blijft niet beperkt tot genealogische bronnen. Er zijn ook tal van andere bestanden in gedigitaliseerde vorm online raadpleegbaar. Verder op deze pagina vind je een overzicht. Bovendien is er een sterk groeiend aantal inventarissen beschikbaar via de zoekrobot Zoeken naar Archieven en via de webshop van het Rijksarchief.

  1. Hoe kan je archieven van het Rijksarchief online raadplegen? Hoe maak je een account aan?
  2. Welke archieven van het Rijksarchief zijn online raadpleegbaar?
  3. Welke archieftoegangen (inventarissen e.a.) zijn online raadpleegbaar?
  4. Hoe zit het met updates en nieuwe digitaliseringsprojecten?
  5. Op zoek naar gegevens jonger dan 100 jaar?
  6. Welke gedigitaliseerde archieven van het Rijksarchief zijn raadpleegbaar in de leeszaal, maar niet online?
  7. Wat zijn de mogelijkheden van het Archieven Portaal Europa?
  8. Moeilijkheden bij opzoekingen in onze zoekrobotten?

Hoe kan je archieven van het Rijksarchief online raadplegen? Hoe maak je een account aan?

Om toegang te krijgen tot de archieven van het Rijksarchief die online raadpleegbaar zijn, moet je je eerst registreren.

Je vult je naam en e-mailadres in op de registratiepagina, kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord en bevestigt dit wachtwoord nogmaals. Vervolgens klik je op "Registreer". Je krijgt na de verzending van je registratie een e-mail om de registratie te bevestigen. Open deze e-mail en klik op de link om je account te activeren.

Ben je op zoek naar tips en achtergrondinfo om bepaalde archiefbestanden of genealogische gegevens gemakkelijker terug te vinden in onze zoekrobotten? Bekijk dit instructiefilmpje!

Wil je je wachtwoord wijzigen? Klik dan hier. Gebruikersnaam vergeten? Die kan je opvragen via deze pagina. Let op dat je je e-mailadres correct invult. En controleer even je ongewenste e-mails (spam), zodat onze bevestigingsmails niet verloren geraken.

Welke archieven van het Rijksarchief zijn online raadpleegbaar?

Je bent geregistreerd ? Dan heb je via onze zoekrobotten (gratis) toegang tot:

Eveneens beschikbaar online, maar dan niet via de zoekrobot:

Notariaatsarchief is vooralsnog niet raadpleegbaar online. Je kan het uiteraard wél raadplegen in onze leeszalen.

Welke archieftoegangen (inventarissen e.a.) zijn online raadpleegbaar?

Het aantal digitaal beschikbare inventarissen van het Rijksarchief groeit maandelijks aan. Om een beter zicht te krijgen op de inventarissen die worden toegevoegd aan onze zoekrobot publiceren we voortaan een maandelijks overzicht van toegangen die werden opgeladen. Het gaat zowel om nieuwe inventarissen, die al dan niet op papier beschikbaar zijn, als oudere toegangen. Oudere toegangen worden alvorens ze online komen geretroconverteerd door de dienst Digip@t (Dienst Digitale Preservatie en Toegang) naar een online leesbaar bestandsformaat. Hiervoor wordt de internationaal erkende standaard EAD gebruikt. Ook inventarissen die reeds digitaal beschikbaar waren, maar herwerkt werden, worden in deze lijst opgenomen.

Hoe zit het met updates en nieuwe digitaliseringsprojecten?

Je wil op de hoogte blijven van nieuwigheden in de zoekrobotten of van updates?

Op zoek naar gegevens jonger dan 100 jaar?

Gegevens jonger dan 100 jaar zijn niet online raadpleegbaar. Zowel voor de akten van de burgerlijke stand als voor de gegevens in de zoekrobot Zoeken naar personen is de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.

Welke gedigitaliseerde archieven van het Rijksarchief zijn raadpleegbaar in de leeszaal, maar niet online?

Wat zijn de mogelijkheden van het Archieven Portaal Europa?

Het Europees Archiefportaal (APE) is de grootste online archiefcatalogus ter wereld en bevat meer dan 250 miljoen beschrijvingen van archiefmateriaal van honderden instellingen in Europa. Het Rijksarchief coördineert de Belgische bijdrage aan APE.

Moeilijkheden bij opzoekingen in onze zoekrobotten?

Wil je je wachtwoord wijzigen? Klik dan hier. Gebruikersnaam vergeten? Die kan je opvragen via deze pagina. Let op dat je je e-mailadres correct invult. En controleer even je ongewenste e-mails (spam), zodat onze bevestigingsmails niet verloren geraken.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement