Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Online aanbod

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Hoe kan je archieven van het Rijksarchief online raadplegen? Hoe maak je een account aan?

Om toegang te krijgen tot de archieven van het Rijksarchief die online raadpleegbaar zijn, moet je je eerst registreren.

Je vult je naam en e-mailadres in op de registratiepagina, kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord en bevestigt dit wachtwoord nogmaals. Vervolgens klik je op "Registreer". Je krijgt na de verzending van je registratie een e-mail om de registratie te bevestigen. Open deze e-mail en klik op de link om je account te activeren.

Ben je op zoek naar tips en achtergrondinfo om bepaalde archiefbestanden of genealogische gegevens gemakkelijker terug te vinden in onze zoekrobotten? Bekijk dit instructiefilmpje!

Wil je je wachtwoord wijzigen? Klik dan hier. Gebruikersnaam vergeten? Die kan je opvragen via deze pagina. Let op dat je je e-mailadres correct invult. En controleer even je ongewenste e-mails (spam), zodat onze bevestigingsmails niet verloren geraken.

Welke archieven van het Rijksarchief zijn online raadpleegbaar?

Het Rijksarchief biedt via zijn zoekrobotten gratis online toegang tot miljoenen gedigitaliseerde archiefdocumenten. Het is niet altijd eenvoudig om langs deze weg een goed zicht te krijgen op het aanbod. Daarom bieden we je hier een rechtstreekse toegang tot de voornaamste online beschikbare archiefbestanden, in een chronologisch/thematisch geordend overzicht. Bij de digitalisering kregen vooral ruggengraatreeksen met een grote onderzoekswaarde prioriteit.

  1. Kaarten en plattegronden
  2. Genealogische bronnen
  3. Foto’s, affiches en ander iconografisch materiaal
  4. Middeleeuwen
  5. Vroegmoderne tijd
  6. 19de en 20ste eeuw
  7. Wereldoorlog I
  8. Wereldoorlog II

Welke archieftoegangen (inventarissen e.a.) zijn online raadpleegbaar?

Het aantal digitaal beschikbare inventarissen van het Rijksarchief groeit maandelijks aan. Om een beter zicht te krijgen op de inventarissen die worden toegevoegd aan onze zoekrobot publiceren we voortaan een maandelijks overzicht van toegangen die werden opgeladen. Het gaat zowel om nieuwe inventarissen, die al dan niet op papier beschikbaar zijn, als oudere toegangen. Oudere toegangen worden alvorens ze online komen geretroconverteerd door de dienst Digip@t (Dienst Digitale Preservatie en Toegang) naar een online leesbaar bestandsformaat. Hiervoor wordt de internationaal erkende standaard EAD gebruikt. Ook inventarissen die reeds digitaal beschikbaar waren, maar herwerkt werden, worden in deze lijst opgenomen.

Hoe zit het met updates en nieuwe digitaliseringsprojecten?

Je wil op de hoogte blijven van nieuwigheden in de zoekrobotten of van updates?

Op zoek naar gegevens jonger dan 100 jaar?

Gegevens jonger dan 100 jaar zijn niet online raadpleegbaar. Zowel voor de akten van de burgerlijke stand als voor de gegevens in de zoekrobot Zoeken naar personen is de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.

Wat zijn de mogelijkheden van het Archieven Portaal Europa?

Het Europees Archiefportaal (APE) is de grootste online archiefcatalogus ter wereld en bevat meer dan 250 miljoen beschrijvingen van archiefmateriaal van honderden instellingen in Europa. Het Rijksarchief coördineert de Belgische bijdrage aan APE.

Moeilijkheden bij opzoekingen in onze zoekrobotten?

Wil je je wachtwoord wijzigen? Klik dan hier. Gebruikersnaam vergeten? Die kan je opvragen via deze pagina. Let op dat je je e-mailadres correct invult. En controleer even je ongewenste e-mails (spam), zodat onze bevestigingsmails niet verloren geraken.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement