Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Op 2 juli 2019 heropent het Rijksarchief te Aarlen zijn deuren voor het publiek

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/06/2019 - Onze gebouwen en leeszalen - Rijksarchief te Saint-Hubert - Rijksarchief te Aarlen

Sinds 1 februari 2019 was de leeszaal van het Rijksarchief te Aarlen tijdelijk gesloten voor het publiek omwille van verhuisoperaties van archief in het kader van renovatiewerken.  Op 1 maart 2019 sloot bovendien het Rijksarchief te Saint-Hubert de deuren, definitief, in het kader van de fusie van de Rijksarchieven van Aarlen en Saint-Hubert. De verhuis naar de nieuwe vleugel (vleugel B) van het Rijksarchief te Aarlen loopt nu op zijn einde. Op dit ogenblik is nagenoeg al het archief overgebracht van vleugel A naar vleugel B. Het archief dat zich nog in Saint-Hubert bevond, wordt momenteel overgebracht naar Aarlen. Vanaf 2 juli 2019 (9u) is de leeszaal van het Rijksarchief te Aarlen terug open voor het publiek.  

Tegen 15 juli 2019 heeft het publiek opnieuw toegang tot al het archief.

Ingevolge een beslissing van het Rijksarchief zullen de registers van de burgerlijke stand van alle gemeenten uit de provincie evenwel worden overgebracht naar het Rijksarchief te Bergen. Kopieën op microfilm of op digitale dragers zullen voor de periode vóór 1911 kunnen worden geraadpleegd in onze leeszaal.  

Hoe kan je de nieuwe lokalen van het Rijksarchief te Aarlen bereiken?  

Het adres van de vestiging is hetzelfde gebleven, maar de hoofdingang van het gebouw is nu elders. Lezers moeten voortaan langs de achterzijde binnenkomen.  De nieuwe leeszaal bevindt zich op de vierde verdieping van de nieuwe vleugel.

Wat gebeurt er met vleugel A van het Rijksarchief te Aarlen?  

In 2019-2020 zal het hele gebouw gerenoveerd worden en zal de vierde verdieping anders worden ingericht. Aan het eind van de werken zal de opslagcapaciteit van het Rijksarchief te Aarlen verdubbelen tot bijna 40 strekkende kilometer.

Wat gebeurt er met het abdijpaleis van Saint-Hubert ?

Het Rijksarchief verlaat definitief het abdijpaleis van Saint-Hubert. De toekomstige bestemming van het gebouw is nog niet gekend.  

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement