Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Workshop rond archiefvorming bij stedelijke instellingen in de vroegmoderne periode

Texte petit  Texte normal  Texte grand
15/03/2019Rijksarchief te Leuven: Vaartstraat 24, 3000 LeuvenOpeningsuren:

De workshop gaat van start om 9.30u. Om 16.00u ronden we af.

Tarieven: Gratis toegangContact : valerie.vrancken@arch.be - +32 (0)16 31 49 54

Vanaf de late vijftiende eeuw trad een versnelde transitie op in de archiefvorming van overheden, instellingen en particulieren over heel Europa: de documentproductie groeide sterk aan, tal van nieuwe documenttypes zagen het levenslicht en innovatieve beheer- en bewaarmethodes vonden hun ingang. In het kader van TEMAS, een BRAIN-project van het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid, organiseren het Rijksarchief en de onderzoeksgroep Nieuwe Tijd van de KU Leuven op 15 maart 2019 in het Leuvense Rijksarchief een workshop over deze transities in de archiefvorming van stedelijke instellingen van de vijftiende tot de achttiende eeuw.

Tijdens de workshop staan specialisten uit het werkveld, zowel archivarissen als onderzoekers, in het bijzonder stil bij de totstandkoming en evolutie van belangrijke reeksen en documenttypes in de stedelijke archieven, zoals bv. schepenregisters, wijkboeken en rekeningen. De workshop, van 9.30u tot 16.00u, vangt aan met enkele inleidende lezingen, gevolgd door de presentatie van casestudies, en wordt afgesloten met een rondetafeldiscussie.

Interesse om deel te nemen? Stuur ons een mailtje.

De organisatie van deze workshop kadert binnen het BRAIN-project TEMAS (Rijksarchief-KU Leuven), dat de ontwikkeling beoogt van een databank waarin vroegmoderne redactionele vormen op een toegankelijke manier worden voorgesteld aan archiefgebruikers.

Deze tentoonstelling delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement