Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Onderzoeksprojecten van het Algemeen Rijksarchief

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op archiefbewaarplaats

Lopende projecten

DataBetrokken Rijksarchief(ven)Titel van het project
2017 > 2020ARA SODA: Social Sciences Data Archive
2012 > 2020ARABibliografie van de Geschiedenis van België
2019 > 2022ARABISHOPS: Belgian Infrastructure for Social Sciences and Humanities Open Science
2013 > 2022Gent - Bergen - ARA 2 - Joseph Cuvelier - Aarlen - Brussel - ARA - SATURN (de archiefploegen Financiën)

Afgeronde projecten

DataBetrokken Rijksarchief(ven)Titel van het project
2015 > 2020CegeSoma - ARA - Belgium WWII: een online platform over de Tweede Wereldoorlog in België
2017 > 2019ARACOBECORE: Congo basin eco-climatological data recovery and valorization
2011 > 2017ARADe Franstalige uitzendingen van de Belgische radio en televisie (RTB): hoe krijgt een overheidsdienst zijn structuur? (1960-1977)
2011 > 2016ARADe Kolenslag, de Staat en de paradox van het Belgische mirakel (1944-1951). Besluitvorming, markt en identiteit
2011 > 2013Leuven - Bergen - ARA - GARDEN: Guide on Archives RegarDing ENvironmental History in Belgium, 18th-20th century, produced by public institutions (Gids van de archieven gevormd door openbare instellingen met betrekking tot de Ecologische Geschiedenis in België, 18de-20e eeuw)
2014 > 2018ARAHector : Hybrid Electronic Curation, Transformation and Organization of Records
2015 > 2018ARAIMMIBEL - Uitgesloten of verwelkomd? Clusters van buitenlandse inwijkelingen in België (1840-1890)
2015 > 2017ARA 2 - Joseph Cuvelier - ARA - JUSINBELLGIUM - Een eeuw gangmakende jurisprudentie. Een digitale databank van Belgische precedenten in internationale rechtspraak, 1914-2014
2015 > 2017ARAMADDLAIN - Het identificeren van de noden met het oog op het moderniseren van de toegang tot digitale gegevens in bibliotheken en archieven
2015 > 2018ARAMONETA: een archiefgids over de archieven van de FOD Financiën
2017 > 2019ARAPROMISE: Preserving Online Multiple Information: towards a Belgian StratEgy
2013 > 2017ARAThe Great War From Below. Dwangarbeiders (gedeporteerden en niet-gedeporteerden) van de Eerste Wereldoorlog en hun impact op de Belgische samenleving (1910-1930)
2013 > 2017ARATIC-Belgium: Zoeken, selecteren en digitaliseren van bestaande Belgische bronnen voor de studie van transnationale wetgevende en sociale hervormingen (1815-1914)
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement