Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

West-Vlaamse (huwelijks)akten

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Dit vrijwilligersproject loopt al sinds 1999 in het Rijksarchief Brugge. In de loop der jaren werkten 178 verschillende vrijwilligers eraan mee, waaronder ook enkelen vanuit het Rijksarchief Kortrijk. Anno 2014 zijn een vijftigtal mensen actief betrokken bij het project.

De oorspronkelijke bedoeling was het repertoriëren en ontleden in een databank van alle West-Vlaamse 19de-eeuwse huwelijksakten. Na verloop van tijd werden ook andere gegevens opgenomen, uit andere akten van de registers van de burgerlijke stand (geboorten en overlijdens) en uit akten van de parochieregisters, uit staten van goed, erfenisaangiften, enz. Momenteel bevat de databank al gegevens uit 4,5 miljoen akten, goed voor ongeveer 12,5 miljoen namen.

Niet alleen genealogen overal ter wereld kunnen hieruit een schat aan informatie puren, ook universitaire middens maken er dankbaar gebruik van voor historisch-demografisch onderzoek.

Meer informatie op http://www.vrijwilligersrab.be

De gegevens uit deze databank worden ook stelselmatig toegevoegd aan de grotere databank van het Rijksarchief:  Zoeken naar personen.

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement