Archives de l'État en Belgique

Notre mémoire à tous !

Menu

Qui est qui ?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Gertjan Desmet

CegeSoma - Centre d'Étude Guerre et SociétéServices généraux

Contact

Square de l'Aviation 29
1070 BRUXELLES
Tél. : 02 556 92 27
×

Envoyer un mail à Gertjan Desmet

Envoyer

Biographie

Gertjan Desmet (°1987) a étudié l'histoire à l'UGent et l'archivistique à la VUB.

À partir de 2011, il a été archiviste et chercheur aux Archives de l'État où il était notamment responsable pour la rédaction d'un guide des sources juives  (2011-2015) et pour le transfert des archives des juridictions militaires (2016-2018).

Il a également été actif comme chercheur à l'UGent (2011) et comme archiviste à la  Fondation de la Mémoire contemporaine (2015-2016).

Depuis le 1 mai 2018, il est archiviste au Cegesoma.

Ses domaines d'intérêt et ses spécialités sont entre autres les sources sur les populations juives,, les archives d'associations et les archives des juridictions militaires.

Tâches

Voornaamste taken in het CegeSoma:

 1. Beheer van de archief- en documentaire collecties.
   
 2. Depotbeheer (Luchtvaartsquare en Belgradostraat).
   
 3. Organisatie van de leeszaalwerking.
   
 4. Opvolging van nieuwe acquisities.

Bijkomende taken zijn o.a. intern overleg betreffende de archieven van het militair gerecht, steun bij de overschakeling van Pallas naar SAM, ...

Domaine(s) d'expertise

 • Archives contemporaines
 • Archivistique
 • Gestion des collections
 • Gestion des magasins
 • Records Management
 • Service en salle de lecture

Publications

 • C. Martens & G. Desmet, Inventaris van het archief van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij van Vorst (1922-2006), in voorbereiding.

 • G. Desmet & J. Stamberger, "Joodse jeugdorganisaties in België", in Archives & Bibliothèques de Belgique / Archief- en Bibliotheekwezen in België, t. LXXXVII (2016), nr. 1-4, pp. 281-311.

 • G. Desmet & J. Van De Walle, “Archieven van het Militair Gerecht”, in Contemporanea, XXXIX (2017), nr. 4.

 • G. Desmet & P. Falek Alhadeff, “Een fundamentele bron voor de geschiedenis van de plundering van Joden in België”, in P.-A. TALLIER (red.), Puin en wederopbouw. Oorlogsschadedossiers Tweede Wereldoorlog en verwante archieven. Bronnen voor een veelzijdige geschiedenis van de 20ste eeuw, Brussel, Algemeen Rijksarchief, Studia 137, 2012, pp. 83-94.

 • G. Desmet, “De inventarisering van het archief Georges Schnek (1924-2012)”, in Les Cahiers de la Mémoire contemporaine / Bijdragen tot de Eigentijdse Herinnering, 12 (2016), pp. 291-305.

 • G. Desmet, “Eine kostbare Kette standhafter Revolutionäre. De Internationale Kommunisten Deutschlands in Antwerpen en Brussel (1933-1940)” in Journal of Belgian History, XLV (2015), nr. 2/3, pp. 80-119.

 • G. Desmet, “Enkele bedenkingen over verenigingsarchief”, in Brood & Rozen, 2013, nr. 2, pp. 26-41.

 • G. Desmet, “Jugé indésirable? De Duitse communistische emigratie en het Belgische vluchtelingenbeleid, 1933-1940”, in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis / Revue belge d'histoire contemporaine, XL (2010), nr. 3, pp. 415-448.

 • G. Desmet, Inventaris  van het archief van de balie te Brussel en aanverwante archiefvormers (1811-1989), in voorbereiding.

 • P.-A. Tallier (dir.), G. Desmet & P. Falek Alhadeff, Bronnen voor de geschiedenis van de Joden en het Jodendom in België (19de-21ste eeuw), Brussel, Algemeen Rijksarchief / Avant-Propos, 2016.

Projets

 • IUAP "Justice & Populations" - inventarisering van gerechtelijke archieven (RA Brussel, 2016-2018)

 • IUAP "Justice & Populations" - overbrenging en identificatie van archieven van de militaire rechtscolleges (ARA2, 2016-2018)

 • Onderzoeksproject "Bronnen voor de geschiedenis van de Joodse bevolking in België" (ARA2, 2011-2015)

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement