Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen!Nieuwsbrief - MAART 2016

Het MADDLAIN-project wil het digitale aanbod van het Rijksarchief (inclusief CegeSoma) en de Koninklijke Bibliotheek verbeteren. En hiervoor hebben we uw hulp nodig.

Wil u iets kwijt over onze digitale collecties? Hebt u een origineel idee om de functionaliteit van de digitale catalogi te optimaliseren? Of wil u gewoon uw steentje bijdragen aan dit wetenschappelijk onderzoek?

Geef ons uw ongezouten mening via deze online enquête!

TOP

Ongeveer 40 strekkende meter archief van Pater Dominique Pire werd eind 2015 overgebracht naar het Rijksarchief te Namen. Pater Pire, die in 1958 de Nobelprijs voor de Vrede won voor zijn inzet voor vluchtelingen, stichtte onder meer de vzw Vredeseilanden. De verklaring van schenking aan het Rijksarchief van het archief van Pater Pire werd intussen ondertekend. Deze uitzonderlijke archiefaanwinst wordt momenteel geïnventariseerd en zal binnenkort ook voorwerp uitmaken van een tentoonstelling. Lees meer

TOP

Paul Kempeneers, 4 x 20 jaar oud, is gepassioneerd door plaatsnaamkunde en doet in onze leeszaal in Leuven onderzoek naar de toponiemen van Sint-Martens-Tielt (Vlaams-Brabant). Het Rijksarchief te Leuven bombardeerde hem tot de nieuwe Lezer van de Maand. Lees meer

TOP

Op donderdag 18 februari 2016 vond voor het eerst in de geschiedenis van het Rijksarchief een publieke verdediging van een doctoraatsproefschrift plaats in het Rijksarchief. De eer was aan Annelies Somers, die 5 jaar in het Rijksarchief werkte en het resultaat van haar onderzoek naar twee middeleeuwse kerkelijke instellingen uit het Gentse – de Sint-Niklaasparochie en het Sint-Veerlekapittel – mocht voorstellen in het nieuwe Rijksarchief te Gent. Lees meer

TOP

Het BRAIN-onderzoeksproject TIC-Belgium werkt een nieuw Virtual Research Environment-model uit om internationale organisaties te bestuderen. Doelstelling is aan te tonen dat lokaal activisme, nationale hervormingsagenda’s en transnationale ideeënuitwisseling over sociale hervormingen nauw verweven waren. Nicolas Surdiacourt, projectmedewerker van het Rijksarchief voor TIC-Belgium, legt uit hoe dit project nieuwe perspectieven opent voor geschiedkundig onderzoek naar sociale hervormingen in de periode 1815-1914. Bekijk hier de projectfilm.

TOP

Eind januari 2016 werd het archief van het Gemeentekrediet (later Dexia en vandaag Belfius) overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier. Het archief heeft een omvang van bijna 270 strekkende meter, beslaat de periode 1859-2015 en vormt een mooie aanvulling op de andere archieven van Belgische banken die reeds worden bewaard in het ARA2. Lees meer

TOP

De Oost-Vlaamse prijs voor historisch onderzoek is unaniem toegekend aan dr. Joke Verfaillie, als archivaris verbonden aan het Rijksarchief te Gent, voor haar studie Au coeur de la cour: een analyse van de organisatie en het personeel van de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795). Die studie behandelt de samenstelling en de werking van de griffie van de Raad van Vlaanderen, de hoogste justitieraad van het graafschap Vlaanderen. Het nauwkeurige monnikenwerk van Joke Verfaillie leidde tot een naslagwerk dat ongetwijfeld vele historici en heemkundigen zal helpen bij hun onderzoek. Op 23 februari 2016 werd de prijs officieel overhandigd tijdens een plechtigheid in het NTGent. Proficiat, Joke!

Lees meer over het archief van de Raad van Vlaanderen.

TOP

TOP


Neem hier een kijkje voor nog meer recente publicaties van het Rijksarchief.

TOP
 
U wenst onze nieuwsbrief niet langer te ontvangen?
Hier kan u zich uitschrijven
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement