Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van provincies en arrondissementscommissariaten

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Provincies

 • Jonger dan 30 jaar: toestemming vragen van de algemeen directeur
 • Ouder dan 30 jaar maar niet vrij raadpleegbaar omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens: toestemming vragen van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn afgevaardigde en een onderzoeksverklaring ondertekenen
 • Ouder dan 30 jaar en zonder wettelijke beperkingen: vrij raadpleegbaar
Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Vlaanderen: Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten en Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018
 • Wallonië: Wet openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten van 12 november 1997, gecodificeerd in artikels L3211-1 tot L3231-9 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie
 • Brussel: Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Arrondissementscommissariaten

Een arrondissementscommissaris is tegelijk een commissaris van de federale en van de gewestregering. De regels zijn derhalve verschillend al naargelang van het kader waarin het archief gevormd werd.  

Brussel en Wallonië

 • Archief gevormd bij de uitoefening van federale of provinciale bevoegdheden:
  • Jonger dan 30 jaar: toestemming vragen van de algemeen directeur
  • Ouder dan 30 jaar maar niet vrij raadpleegbaar omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens: toestemming vragen van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn afgevaardigde en een onderzoeksverklaring ondertekenen
  • Ouder dan 30 jaar en zonder wettelijke beperkingen: vrij raadpleegbaar
 • Archief gevormd bij de uitoefening van gewestelijke bevoegdheden:
  • Toestemming vragen van de algemeen directeur
Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Waals Gewest: decreet openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ordonnantie openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995, ordonnantie milieu-informatie van 18 maart 2004 en ordonnantie betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 maart 2009
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Vlaanderen

 • Archief gevormd bij de uitoefening van federale of provinciale bevoegdheden:
  • Jonger dan 30 jaar: toestemming vragen van de algemeen directeur
  • Ouder dan 30 jaar maar niet vrij raadpleegbaar omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens: toestemming vragen van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn afgevaardigde en een onderzoeksverklaring ondertekenen
  • Ouder dan 30 jaar en zonder wettelijke beperkingen: vrij raadpleegbaar
 • Archief gevormd bij de uitoefening van gewestelijke bevoegdheden:
  • Jonger dan 20 jaar of tussen 20 en 120 jaar maar niet vrij raadpleegbaar omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens: toestemming vragen van de algemeen directeur
  • Ouder dan 120 jaar: vrij raadpleegbaar (indien de betrokkenen reeds meer dan 20 jaar overleden zijn)
Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 • Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten en Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement