Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van ondernemingen, privéorganismen en privépersonen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
  • Privéarchief dat in bewaring werd genomen en waarvan de bewaargevingsovereenkomst beperkingen voorziet voor de raadpleging: teruggrijpen naar de beschikkingen in de overeenkomst. Indien de beschikbare inventaris deze beschikkingen niet vermeldt, contact nemen met het diensthoofd van de vestiging van het Rijksarchief waar het archief bewaard wordt.   
  • Privéarchief dat in bewaring werd genomen en waarvan de overeenkomst GEEN bijzondere beperkingen voorziet voor de raadplegingsmodaliteiten, maar dat niet vrij raadpleegbaar is omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens: toestemming vragen van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn afgevaardigde en een onderzoeksverklaring ondertekenen.
  • Privéarchief dat werd geschonken aan de Staat, maar dat niet vrij raadpleegbaar is omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens: toestemming vragen van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn afgevaardigde en een onderzoeksverklaring ondertekenen.
  • Privéarchief zonder contractuele of wettelijke beperkingen: vrij raadpleegbaar.
Wettelijk kader
  • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
  • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement