Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

The Great War from Below

Van individuele trajecten naar collectieve ervaringen. Nieuwe bronnen, nieuwe perspectieven

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/03/2015Algemeen Rijksarchief - Ruisbroekstraat 8-10, 1000 BrusselTarieven: Gratis toegangContact : communicat@arch.be - 02 513 76 80

In het kader van het onderzoeksproject The Great War from Below organiseerde het Algemeen Rijksarchief op 3 maart 2015 het internationale colloquium The Great War from Below: van individuele trajecten naar collectieve ervaringen. Nieuwe bronnen, nieuwe perspectieven.

De doelstelling van de studiedag was vierledig:

  1. Nieuwe onderzoeksinstrumenten verkennen.
  2. Initiatieven analyseren die verschillende actoren reeds ondernomen hebben op het terrein van de sociale geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.
  3. Aandacht vestigen op bronnen die tot dusver weinig gebruikt werden.
  4. Lopend onderzoek (methoden - doelstellingen) voorstellen.

Een beknopt fotoverslag:

                 

Te downloaden
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement